>

Antik Mezarlar Kategori

Neolitik, Kalkolitik Ölü Gömme

Bu bölümde mezar ya da mezarlık temelinde incelenen ölü gömme  ritüellerinin, mezarların konumu, mezar tipi, gömü tarzı ve mezar armağanı olarak nitelendirilebilecek objelerin, ölü gömme geleneğini oluşturmadaki etkileri incelenecektir.II.1: Mezar ve Mezarlıkların Konumu: Ölüden ve ölümden korkma pek çok toplumda mevcut olan ve önlemler alınan bir konudur. Özellikle ölünün bedeni ve zaman içinde çürümesinin de

Roma ve Bizans Ölü Gömme Gelenekleri

Tarih boyunca ölümün insanlar tarafından algısı ve ölüm sonrası yapılan işlemler ile ilgili Define Sohbeti ekibi önemli araştırmalarımız bulunmaktadır. Roma ve bizans ölü gömme işlemlerinde benzerliklerin olması ve bu benzerliklerin zamanla değişikliğe uğraması  bazılarının ise  aynen devam etmesi ilginç konulardır. bu konuda ölümün nasıl algılandığı ve her 2 toplumda cenaze törenleri nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım.

Hititlerde Ölü Gömme Gelenekleri

Hitit devrinde Anadolu halkı genelde ölülerini gömmekteydi. I. Hattuşili vasiyetinde şöyle yazmaktadır: “Cesedimi yıka, gerektiği gibi. Beni göğsüne bastır ve göğsünde tutarak beni toprağa göm…” Ancak imparatorluk döneminde Hitit kral ve kraliçelerinin öldüklerinde yakıldıklarına dair metinler de bulunmaktadır. Arkeolojik veriler Orta ve Güneydoğu Anadolu’da erken Tunç çağından başlayarak ölü gömme ve ölü yakmanın birlikte varolduğunu

Urartularda Ölü Gömme Gelenekleri

Urartular’ın ölülerini nasıl defin ettiklerini ne yazılı belgelere ne de resimsel anlatımlara aktarmamışlar. Gelenekler veya yapılan törenler kendileriyle beraber geçmiş zamana gömülmüşlerdir. Bizim bu konudaki bilgilerimiz arkeolojik kazılarda ve yüzey araştırmalarında elde ettiğimiz sonuçlarla açıklanmaktadır. Urartular ölülerini, ya yakarak/kremasyon ya da yakmadan ceset gömme/inhumasyon olarak defin etmişlerdir. Kremasyon gelenekte, cesedin yakılması sonucu arta kalan kemikler

Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri

Yunan kültüründe kutsama mezarlar etrafında yapılması Yunan dininin en önemli ve belirleyici özelliğidir,   Yunan mezarları  hazineler ve gerekli olan  her çeşit ev eşyası ile donatılmıştır,  Mezarlara kurbanlar sunulur, ölülerin mezarlarında ikamet ettiklerine inanılırdı. Yunanlılar ölümden sonraki yaşam hakkında birbirine karşıt düşüncelere sahip olmuşlar ve bunları bağdaştırmak için hiç uğraşmamışlardır; Ölüler yerin altında yaşamayı sürdürürler, onların torunları

Dolmen & Megalit Mezarlar – video

Antik Roma Lahitleri.

Roma Dönemi Lahit Yapımı; Gerçek bir  sanat eseri olan Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri dönemin yontu sanatının öncü türüdür. Süsleme değerinin ötesinde, sanat tarihi açısından toplumsal, ekonomik değerlendirmeler, dinsel görüşler ve benzeri konularda bizlere bilgi verir.  Bir lahdin yapılması çok fazla emek ve zahmet gerektiren iştir. Gerek taşıması gerek yapım tekniği ile başlı başına bir sanattır. O yüzden bu

Nazca Mezarları

Nazca Peru’nun güney tarafındaki bölgeye yerleşmiş kent;  İnka  öncesine bir uygarlığın adıdır. Yaklaşık 2800 yıl önce doğup yaşadığı  sanılan bu uygarlık günümüzde Nazca Çizgileri adı verilen dev kaya çizimleriyle tanınır. Bu isim  söz konusu uygarlığa sonradan verilmiş isimdir.. Bu uygarlığın hüküm sürdüğü alan Pasifik Okyanusu ile bu okyanusa paralel olarak uzanıp giden And Dağları arasında yer alır..  

Kaya Mezarları – Video

Defineciler için   hazırlanmış   kaya  mezar  videosu, iyi  seyirler dilerim. 

Lahit Mezarlar – Video

Dünyanın çeşitli yörelerinden derlenmiş  lahit mezarları, iyi seyirler dilerim.

Açılmış Mezarlar – Görsellik 2

   

Definecilikte Uzun Mezarlar

Uzun mezarlar eski Türk inancının bir ürünüdür.Uzunluğu derecesinde yatan zatın manevi itibarına işaret eder. Bu mezarlar eski Türk mezarları olmasının yanında, özellikle Yunan işgalleri sırasında bazı uzun mezar şeklinde yapılan yapıların para,silah ve muhtelif eşyaların saklanması için yapıldığı bilinmektedir.Buna benzer mezarlar başka topluluklar ve özellikle eşkıyalar tarafından da yapılmıştır. Buna göre bazen sığınak bölgelerinde uzun

Görsel Amaçlı Lahit Mezarlar

Lahit mezarlar. iyi seyirler dilerim.  

Açılmış Mezarlar – Görsellik

Kral mezarları,  oda mezarlar,  kaya mezarları açılmış  en güzel   mezarlar iyi seyirler. not: mezar açıldıktan hemen  sonra çekilen resimler . Aşağıdaki resimler kral mezarlarına aittir.

Kaya Mezar İşaretleri

Bu tür kanallar genelde gömü kaya mezar girişi gibi yerleri işaret eder. Mezarsa paralel önü, gömü ise uç yanlarını gösterir. Kare-Dikdörtgen oyma ile yuvarlak oymalar bir arada ise “Yuvarlak sayısı kadar mezar kare veya dikdörtgen ile işaret edilen oda içerisindedir.” tarzında bir görüşte yaygındır. Bu arada kare veya dikdörtgen oyma duvarda ve karşıda büyük kayada