>

İnsan – Adam, Binilmiş At Kategori

İnsan Adam İşareti Örnekleri

Define İşareti, İnsan Adam İşareti Örnekleri, video

Binilmiş At İşareti Resimleri

Define İşareti – Binilmiş at, Ata binmiş adam işareti resimleri

Binilmiş At Define İşareti

Definecilikte Ata Binmiş Adam İşareti: At üzerindeki  adamın  elindeki  asa   gömü yerini  gösterir,   atın  hangi  ayağı  yukarıda ise  yön o taraftır,  örnek  sol ayak yukarıda ise  gömü  sol taraftadır,   atın kuyruğu ve at binicisinin   duruşu  çözümde   bize önemli ip uçları verir,  Atin ya da binicinin baktığı yön önemlidir.  Binenin elinde bulunan malzemenin

Insan-Adam işareti

Adam:Kaya üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallıysa ve etek giymişse Hitit Tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi eserdir. Tahrip etmeyiniz. Geçmiş tarihte yol kenarlarına yapılmış ve yolu ifade ettiği bilinmektedir. Kaya bloklarında yapılmış kabartma adam sembolleri ise, kral veya lider mezarını (kaya mezarı) ifade edebilir.Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir.Durumu müzeye bilgi vermelisiniz. Bunların

Çoban ve Koyunları

Definecilikte Çoban ve Koyunları: Çoban işaretlerinde   çobanın   asası (sopası)  heybesi  ve  koyun sayısı  çok  önemlidir.  asa  tek  hamlede   malın yerini  verebilir   heybede  malın   ana kaya altında saklı  olduğunu   anlatır, koyun   ise   çözümü  biraz  zor olup,     sayıları,  duruşları   çobanla  aralarındaki mesafe  gibi bir çok