Ok Define İşareti

Ok işareti yön verir gidilmesi gereken istikameti gösterir. en sık rastlanan tam karşıdaki kayalıkta oda mezar vardır bununla bitmeyen  ok işareti çok iyi incelenip ayrıntıları gözden kaçırmamak gereklidir. çok nadirde olsa sahte yapılmış oklar vardır sizi gerçek maldan uzaklaştırmak için tersi istikamete yön veren ok tecrübelerimiz oldu, bunun için sade ok değil bunun yanında haç, balık, nal ve benzer işaretler olmalıdır  mezarlara resmedilen oklar tersi istikameti vermez ama yüklü miktarda altın varsa ok şaşırtmak için kullanıldığını gördük.

1- Okun kanatları ölçülür kısa olanı uzun olanından çıkarılıp fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlayın son adımda araştırmalar yapılır.bu ölçü 1 cm si 1 adım olarak hesaplanmalıdır.

2- Okun sol kanat ölçülür bir cm bir adım olarak değerlendirilir açık kanadın bulunduğu yöne doğru araştırma yapılır.

3- Okun sağ kanat ölçülür bir cm bir adım olarak değerlendirilir  açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

4- Okun kanatları eşitse 70 adım geriye doğru gidilir ve ilgili alan içinde araştırma yapılır.

5-  ok işaretinin boyu ölçülür 1 cm si 1 adım olarak hesaplanır  varılan nokta son noktadır.

Başka Yorum: Ok işareti ekseriyet kullanıldığı yerler ormanda yol- büyük mezar – ibadethane-büyük anıt mezarlarını işaret etmektedir. bu işaretleri çok iyi algılayarak çözmek lazım sade düz ok 17 adım mesafe verir.17 adım sonra 2. bir işaret ölçüm vere bilir.

Diğer yorum: Eşkıya işaretidir 1 ok varsa 2. ve 3. ok işaretini bulursun  her ok bir öncekinden daha küçüktür bu saf altın işaretidir oklar genelde dere yatağına doğru inerek birbirini takip eder. Son ok kaynak suyunu gösteriyorsa meblağ suyun arkasındadır.  bu okların hepsi oyma olarak yapılmıştır.

Çözülmüş Ok İşaretleri: 

1- Ok işaretinin baktığı yönde sayılı kayalar vardır  oradaki kayaların  birinin altında tünel girişi bulunur, bu tünelin içi parça taşlarla kapatılmıştır  tünel çok uzak olmayıp taş kapıya gelirsin kapı üzerinde bir ok daha olup bu ok meblağa nişanlıdır. meblağ toplamı 2 deve yüküdür.

2- Mağara içinde ok varsa  okun olduğu yer mahzen girişinin habercisidir.  Okun önünde birde nal işareti görürsün, buranın girişi çok dar olup önce bir omuzunu sokar şekilde yan girersin mahzene indikten sonra içeri kül yığınıyla doludur dikkat bu mahzen lanetli olup 3 yerde parası vardır.

3- Ok yay ile beraberse zirve tepeye çıkacaksın burada bir yalak taşına benzer taş vardır,  bu taşın akıntı tarafı  oka bakar  okta bu taşa bakar şekildedir, dikkat edin burada ulu bir ağaç vardır bu ağaç ceviz, meşe, ahlat  yada çınardır nişan yeriniz burasıdır dikkat edin burada çok büyük servet vardır.


Define İşaretleri ve Anlamları, Ok, Tabanca İşaretleri kategorisine gönderildi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler

Arşiv; Tüm Konular