HOŞGELDİNİZ 06 Aralık 2016

Tavuk Define İşareti

Definecilikte tavuk işareti: Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir. Kendi içinde dört kategoriye ayrılır. Bunlar: 1- 3 civciv 1 tavuk 2- 5 civciv 1 tavuk 3- 7 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv var ve en arkadaki civcive bakıyor. ) 4- 9 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv vardır. ) Bu kategorilerin içinde 7 civciv 1 tavuk işaretinin anlamı mevcuttur. O da şudur; öncelikle tavuğun sırtındaki civcivi kırın içinde bir tane çok değerli ve büyük altın para çıkar, daha sonra en arkaya bakan civcivin baktığı yöne doğru gidiniz o tarafta kapalı bir mağara bulmanız gerek ne varsa o mağaranın içindedir.(bazı kaynaklara görede bir tane olan altın anne civcivin yani tavuğun gırtlağında-dır.) sizlere tavsiyem bir altın için işareti kırmayınız. Tavuk yalnız başına ya da yanında civcivleri ile birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir.
Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir.Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber, genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış,içindekiler alınmamış olsun.Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şeklide farklı noktalarda aranması gerekmektedir.Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeye çalışalım:* Yerde tek tavuk başı var ve başkada hiçbir motif yoksa;Bu kesinlikle yer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır.Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla,kapak aranır.Bu mesafe 2.16 m yapar.Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3×120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaret aranır.Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi,üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

* Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise ;Resmin bulunduğu kaya,uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

* Tek kabartma tavuk bazen,Boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.* Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler;Kesinlikle aile mezarıdır.Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir.Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bu kayalar yatmaktadır.Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır.Bu tip defineler çok derinde ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

* Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir.Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmıştır. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan Sungur Bey Caminin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır.Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür. Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir.Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır.Yada mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır.Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir.Arama buna göre yapılmalıdır.

* Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa ;Burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel yada dehlizin girişi olarak düşünülebilir.Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar yada dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

* Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; Motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır.Bu tür mezarlar boş değildir.

* Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise;Kayanın motifli yüzüne bakılmaz.Diğer(arka)yüzünde yine kayanın dibinde yada altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi Yalnızca mezara bakılacaktır.

* Civciv var; tavuk yoksa ;Tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan,bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur.Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

* Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan;İnsan aslında motif olarak resmin hemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır.Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir.Burada çok iyi bir gözlem gerekir.Adamın yemlediği civciv sayısı kadar küçük yapılı,yerde yatan taşlar vardır.Bunlar civcive benzetilir.Para bu taşların altındadır.

* Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır.Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır.Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altına yada yan yana yapılan küçücük bir kapıdır.Öyleyse mağara içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır.Bu emanet mağaranın içindedir.Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir.Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

* Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse ;Bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı.En ufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır.Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır.Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır.Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır.En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır.ikincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü Horasanlaşmış, mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur.Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir.Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla hareket edilir.İçine su döküldüğünde akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir.Bu oymalar bazen çatallı olabilir.En sağlıklı yol,böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır.Gözle takip yanıltabilir.Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm kazandırılmıştır.Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.

* Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; o Civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır.Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa yada bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.Başı geriye yada yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:• Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.• Sırttaki tek civcivde harita olabilir.• Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir.• 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir.• 7 civcivli tavuğun ana parası 7 adettir.Yada çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir.Bu mantık kavimlere göre değişmektedir.• Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.• Tavuğun üst gagası uzun,alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamette (50m den az) dır.Şayet alt gaga uzun,üst gaga kısa ise o taktirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.

5-civcivli-tavuk 7-civcivli,tavuk,işareti 7-civcivli-tacukcivcivli-tavuk-define-işareti-anlamıcivcivli-tavuk-istavroz

Etiketler:

Yorumlar

 1. radikal 55 diyor ki:

  usta eşkiya belgelerin de değirmenin dışında açıkta gözüken tavuk varmı varsa bölgesini tarif edermisiniz,

 2. sefa diyor ki:

  sorularınız için bana ulasabilirsiniz her konuda yardımcı olurum
  no=0538

  1. Muhammed köz diyor ki:

   Kardeşim sadece tavuk tek başına üstünde kare şeklide işareti olan ve gagasının önünde lale olan yanlız bir evin duvarında bu işaret kaya değil

  2. yolcu diyor ki:

   usta sadece tavuk vasi var civciv yok ibibik sayisi 4 kara tasa oyma başi asagi bakıyor.nasil bulabiliriz.

  3. İbrahim diyor ki:

   Kardeşim bir tavuk 5 civciv var bir kayanın üzerinde ve birtane civcim tavugun sırtında tavuk ve civcivler ileri dogru bakıyor ama en arkadaki civciv arkaya dogru bakıyor napmak lazım

   1. ali diyor ki:

    kardes bana resmi at nerde oldunu soyle sana para veririm ama sen hiçbirseye karisma

    1. umut diyor ki:

     AYNI İŞARRET BENDE VAR
     fiyat söyle sana yollim gör

    2. Mehmet diyor ki:

     Alibey benim köyümde de tavuk civciv resmi dere icinde iki dere var iki dere birlesiyor iki dere birlesen yerde durunca sol taraftakinde mali iki dere birlesiminde mi ariyalim alti civciv bir tavuk dere icinde üstünden su geciyor

    3. HakkıTuna diyor ki:

     Ali elimde Tavuk,Civciv sembolü var ara konuşalım

   2. Paşa paşa diyor ki:

    Elinde tavuk ve domuz işareti olan arkadaşlarım bana ulaşırsanız size en iyi şekilde yardımcı olabilirim

   3. Paşa paşa diyor ki:

    İbrahim bey bu işaret için sizinle pazarlık yapmak istiyorum sizi tatmin edecek parayı vermeye hazırım size nasıl ulaşabilirim

 3. Şevket diyor ki:

  T işareti ve yuwarlak oyuklar olan bi kaya tespit ettim bana yardımcı olurmusunuz

 4. Burak diyor ki:

  Abicim sadece civciv kayadan yapılmış otuturma 50 ton agirligindadir anlamı ne

  1. Kadir dincer diyor ki:

   iyi akşamler 2 yerda tavuk ‘ve civciv gurmisim villahi yalan deyil gerçek kendisin guvenan wahsapd kadir dincer bul gurusalim

   1. kerem diyor ki:

    İşaret kırılmaz gerizekalı. …

 5. Kenan diyor ki:

  Kuluçkaya yatmış büyük tavuk yada kuş şeklinde kaya nın anlamı nedir

 6. cemil diyor ki:

  ben bir kayanın üzerinde yanlizca bir adet tavuk resmi gördüm civciv siz sadece tek tavuk nasıl yardımcı olabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim

  1. emir diyor ki:

   kardsimm merhaba resim hala duruyor mu

 7. cemil diyor ki:

  istiyen olursa resim
  atarim

 8. sedat diyor ki:

  Selam arkadaşlar bende her turlu işaret mevcuttur ayı uzerinde yılan var ayıya sarılmış. kaplumbağa , yılan ,kartal , balık , 2 metre yumurta şeklinde yan bir kayada oyuk, domuza benzettiğim bir şekil , at nalı . Yalan konuşmayı sevmem tavuk civciv hariç akla gelecek butun işaretler mevcuttur. İsteyen olursa satarım kendine güvenen çıkarta bilen varsa buyursun gelsin açık konuşuyorum maddi sıkıntım çok yerin altında kalacağına faydalanalım cevremizdekilerde faydalansın aç gözlü biri değilim ekibiniz varsa ekip halinde de gelebilirsiniz ulaşmak isteyen arkadaşlar email yolu ile irtabata geçebiliriz

  1. serhat diyor ki:

   nasıl görüşürüz telefonlamı facedenmi watshaptanmı

 9. Efekan diyor ki:

  Arkadaşlar bana bu işlerle uğraşan birisi lazım işaret şu bir horasan yapma kayanın üzerinde kiraz ağacına benzer bir ağaç yanında merdiven ve diğer yanında ise kuşa benzer kafa var hocalar garanti veriyor fakat yer sahipli üstelik yer alan bize ait definenin üstünde de sal büyük 30 metre kare büyük bir tas var bizim derdimiz satmak değil sadece bilgi almak numara bu 0 beşyüz kırk bir sekizyuz kırk dokuz kirk iki doksan bir

 10. Karayilan diyor ki:

  Arkadaşlar Ege bölgesinde elinde tahrip edilmemiş ayı – 5 veya 7 civcivli tavuk – saldırgan veya memeli kurt – yavrulu yada yavrusuz domuz – kabanlı çoban – göt göte dayamış iki ölüz işaretleri olan

 11. mete diyor ki:

  Büyük şahin kafası heykel gibi sola bakmış yanında tavuk yada keklik büyük taştan heykel kursağında yavru kafası gursağın altı diğer taş bütününden farklı anlamı nedir

 12. DEFİNECİ 68 diyor ki:

  EN SONDAKİ TAVUK CİVCİV FOTOĞRAFININ ÜST TARAFINDAKİ FOTOĞRAFI KİM HANGİ İLDEN ATTI BU İŞARETİ BEN GÖRDÜM FAKAT ÖNCEDEN GİDİP GÖREN VEYA HERHANGİBİR İŞLEM YAPAN VARMI MERAK ETTİĞİM İÇİN SORUYORUM.BÖLGE NİĞDE DE BİR KÖY.

 13. DEFİNECİ 68 diyor ki:

  birde bu işarete yüklü para verenler var gerçeklik payı nedir

 14. zafer diyor ki:

  Büyük bir Kaya var kral Kafası şeklinde yontulmuş sadece bir yönden bakınca belli oluyor, Kral’ın baktığı yönde bir Kaya üzerine oyulu 1 Ördek ve 7 yavrusu var , civarında kamyon tekeri büyüklükte bir Kaya üzerinde hac işareti var. Ilgilenen olur mu ?

  1. emir diyor ki:

   mrb kardeşim resim hala duruyor mu

 15. recep diyor ki:

  arkadaşlar tavuklu cıvcıv ısaretı arıyorum elınde olan bılen varsa fotoğraf uzerınden alım yapılacak olupta satmak ıstıyen arkadaşlar facebook adresinden bana ulasssınlar detayları görüşelim

  1. onur diyor ki:

   Facebook ney bende var tavuk ve 7 civ civi var resim atarım

   1. Tuncay diyor ki:

    Merhaba onur bey elinizdeki tavuk resmini bana günderebilirmisiniz size yardımcı olurum bana olaşırsanız çok güzel bir müjdeli haber veririm 0543.239.8142.

  2. HakkıTuna diyor ki:

   Recep ara Sıfır beşyüz kırk bir 3 yüz 87 ellialtı 35. Aradığın tavuk var

 16. Ümit diyor ki:

  Bende bir tane var 1 tavuk var biri önünde biri üzerinde üç tane arkada var arkadakilerden sondaki geriye bakıyor anlamı nedir sizce….

  1. Paşa paşa diyor ki:

   Hiç bir şeye gerek yok sadece paranı bilirsen seninle görüşmek isterim

   1. HakkıTuna diyor ki:

    Paşa faceden arkadaşlık gönderdim. Ara sıfır beşyüz kırkbir üçyüzseksen yedi ellialtı otuzbeş hem Tavuk hem Domuz yavruları var fotoyu bir gör öyle konuşalım

 17. akin diyor ki:

  kayada tavuk ustunde horoz altindada 5 civciv var hepside saga bakiyor

 18. barış diyor ki:

  Slm elüyküm kardes bizim yanında tavuk isareti var civciv ler annesi önde bir civciv sirtin da 4 tane beşinde ne yapmaliyız

 19. barış diyor ki:

  Pardon abi 5 tane

 20. barış diyor ki:

  İsterseniz sizi östune guturim

 21. Paşa paşa diyor ki:

  Tavuk ve domuz işareti varsa sizi tatmin edecek parayı yemin ediyorum veririm bana ulaşmanızı bekliyorum beyler apdullah taskaya faceden gözlüklü bir fotom var bekliyorum

  1. Tuncay diyor ki:

   paşa bey merhaba ismim tuncay numanızı verebilirmisiniz. bende domuz resmi var

   1. tarık diyor ki:

    Tuncay bey güncel video çekebilirseniz yeri satın alabiliriz

    1. HakkıTuna diyor ki:

     Ara sıfır beşyüz kırkbir üçyüzseksen yedi ellialtı otuzbeş hem Tavuk hem Domuz yavruları var fotoyu bir gör öyle konuşalım

  2. HakkıTuna diyor ki:

   Apoooo! Tavuk civciv var ama Domuz olayından emin değilim bişeyler var ama Fare veya yavrularına benziyor, ayrıca Fil de var hepsi aynı devasa kayada ayrıca Boğa ve kaplumbağa veya insan süviyeti de var farklı yerlerde, sıfırbeşyüzkırkbir üçyüzseksenyedi ellialtı otuzbeş

 22. tarık diyor ki:

  Domuz ve tavuk civciv işareti güncel video çekebilen var ise yer alınıp nakite çevirilir.

 23. murat diyor ki:

  üç civciv arkada bir tavuk önde tavuğun sırtında bir civciv tavuğun sırtındaki civciv arkaya bakılıyo aradığınız işaret bizde hiç ellenmemiş hazır duruyo

Yorum Yaz