Tavuk Define İşareti


Definecilikte tavuk işareti: Genel anlamda bu şekilde değerlendirmeleride vardır.Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir.Kendi içinde dört kategoriye ayrılır.Bunlar: 1- 3 civciv 1 tavuk 2- 5 civciv 1 tavuk 3- 7 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv var ve en arkadaki civcive bakıyor. ) 4- 9 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv vardır. ) Bu kategorilerin içinde 7 civciv 1 tavuk işaretinin anlamı mevcuttur. O da şudur; öncelikle tavuğun sırtındaki civcivi kırın içinde bir tane çok değerli ve büyük altın para çıkar, daha sonra en arkaya bakan civcivin baktığı yöne doğru gidiniz o tarafta kapalı bir mağara bulmanız gerek ne varsa o mağaranın içindedir.(bazı kaynaklara görede bir tane olan altın anne civcivin yani tavuğun gırtlağındadır.) sizlere tavsiyem bir altın için işareti kırmayınız. Tavuk yalnız başına ya da yanında civcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir.

Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir.Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber, genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış,içindekiler alınmamış olsun.Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şeklide farklı noktalarda aranması gerekmektedir.Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeye çalışalım:* Yerde tek tavuk başı var ve başkada hiçbir motif yoksa;Bu kesinlikle yer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır.Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla,kapak aranır.Bu mesafe 2.16 m yapar.Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3×120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaret aranır.Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi,üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

* Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise ;Resmin bulunduğu kaya,uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

* Tek kabartma tavuk bazen,Boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.* Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler;Kesinlikle aile mezarıdır.Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir.Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bu kayalar yatmaktadır.Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır.Bu tip defineler çok derinde ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

* Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir.Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmıştır. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan Sungur Bey Camiinin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır.Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür. Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir.Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır.Yada mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır.Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir.Arama buna göre yapılmalıdır.

* Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa ;Burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel yada dehlizin girişi olarak düşünülebilir.Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar yada dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

* Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; Motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır.Bu tür mezarlar boş değildir.

* Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise;Kayanın motifli yüzüne bakılmaz.Diğer(arka)yüzünde yine kayanın dibinde yada altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi . Yalnızca mezara bakılacaktır.

* Civciv var; tavuk yoksa ;Tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan,bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur.Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

* Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan;İnsan aslında motif olarak resmin hemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır.Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir.Burada çok iyi bir gözlem gerekir.Adamın yemlediği civciv sayısı kadar küçük yapılı,yerde yatan taşlar vardır.Bunlar civcive benzetilir.Para bu taşların altındadır.

* Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır.Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır.Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altına yada yanyana yapılan küçücük bir kapıdır.Öyleyse mağara içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır.Bu emanet mağaranın içindedir.Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir.Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

* Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse ;Bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı.En ufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır.Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır.Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır.Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır.En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır.ikincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü Horasanlaşmış,mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur.Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir.Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla hareket edilir.İçine su döküldüğünde akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir.Bu oymalar bazen çatallı olabilir.En sağlıklı yol,böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır.Gözle takip yanıltabilir.Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm kazandırılmıştır.Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.

* Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; o Civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır.Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa yada bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.Başı geriye yada yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:• Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.• Sırttaki tek civcivde harita olabilir.• Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir.• 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir.• 7 civcivli tavuğun ana parası 7 adettir.Yada çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir.Bu mantık kavimlere göre değişmektedir.• Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.• Tavuğun üst gagası uzun,alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamette (50m den az) dır.Şayet alt gaga uzun,üst gaga kısa ise o taktirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.

Örnek Tavuk Resmi:

 tavuk 5 tanede civciv, civcivin biri tavuğun sırtında ve birde istavroz var

 

Post Written by

71 Cevap

 1. emrah diyor ki:

  tavugun sırtında 5 adet kabartmalı civciv var tavugun kafası sola saklanmış şekilde bakıyor manasını ögrene bilirmiyiz

  • isa diyor ki:

   kardesim sn onları laflarını bırak bu resim kayada mı ? kayadaysa hiç ugrasma kayanın üstüne çık orada dikkatlice bak mutlaka tasın üzerinde farklı bir yer göreceksin eline 2-3 kiloluk bir çekiç al o farklı gördüğün yere sertçe vur sonunda afiyet olsn bizide sonunda görürsün güle güle ye .

  • kadir pusat diyor ki:

   Beyler cok acil bana yardim edn benim elim 1 tavuk. Arkasinda 11 civcv var ne yapmam lazim…

 2. MendereS diyor ki:

  Dikkat et tavuk sola deyil arkasına bakıyo, civcivlerin ayrı duranı varmı ? romalı askerler civcivleri şavaşa götürdüğü ve onların hareketlerinden yardım aldığını unutma. tavuk arkaya bakıyo ama şifre yine civcivlerde. daha ayrıntılı bilgi için forum sayfamıza konu açın diğer arkadaşlarında yorumlarını alın.
  forum sayfamıza giriş için tıklayın.

 3. emrah diyor ki:

  evet civcivler ayrı ayrı ama tavuk sola dogru bakıyor gibi hemen tavugun üstündeler civcivler kabartmalı bir şekilde

 4. yavuz diyor ki:

  yerdekı taşta 1 tavuk 3 tavuk resmi var.tavuk önde civciler tavuğun arkasında duruyor.tavukla civciler aynı yöne bakıyorlar.bunun anlamı nedır?

  • yavuz diyor ki:

   pardon bir tavuk 3 civciv olacaktı

   • define işaret diyor ki:

    tavuk ve çivci oan taşın 15 metre çapraz üst tarafında 3 tane üçgen şeklinde taş var o üç taşın arasında mal var hatta civcivlerden birinin ayagi resimde yok agagı ordaki taşlardan birinin üstünde çizili

    • eray diyor ki:

     yorumun yetersiz ayak yoktur kayada bir artı işareti olcak ve mal o kadar basit ki sen bu yorumunla laırsın malı bekleye durr….

 5. vonalı diyor ki:

  sadece 3 civciv işareti varsa bunun anlamı nedir

 6. oktay diyor ki:

  1tavuğun 1ayaği yok tavuğun arkasında 3civciv var hepsi aynı yöne bakıyor manaasını söylermisiniz

  • eray diyor ki:

   agayı olmayan tavugun müjdesi içindedir eger çift ise mal yotur tek ise vardır ben erbabıyımm… elimle koymuş gibi alırım malını eger çift değilse….

   • yunus diyor ki:

    s.a kardeş egersen tavuk işaretinin erbabıysan bende bir işaret var bir tavuk bir civcivi omzunda iki çiccivide arkasında bir kayada yapışık yardımcı olda cıkaralım

 7. özgür diyor ki:

  pekı ıkı tane tavuk 1 sının ayakları yok kayanın uzerınınde tepenın ucunda tam bu neyı ıfade eder

 8. özgür diyor ki:

  pekı ıkı tavuk kayanın ustunde 1 tanesının sadece kafası var dıyerı tum tepenın tam ortasında bu neyı ıfade eder

 9. ali diyor ki:

  kaya üzerinde tavuk ve arkasında 1 tane civciv var bunun anlamı ne ola bilir

 10. murat diyor ki:

  bende 1 tavuk 3 civciv var 20 mt ilerisinde bi kayada haç işareti var ne anlama gelir

 11. ibrahim diyor ki:

  tavuk ve altında 2 yumurta var anlamı nedir acaba

 12. furkan diyor ki:

  tek civciv kaya üzerinde kabartma yerden 1,5 kadar yüksekte ayakları yok..yardımcı olurmusunuz..

 13. ibrahim diyor ki:

  burda cevap yazan yok galiba
  boş s

 14. Maho4825 diyor ki:

  Kaya oynamamış ve ozellijle orta karadeniz bölgesinde ise oynanmamışsa guzel bi para alip aradan cekilirseniz

 15. aykut diyor ki:

  bu tur ısaretleri enkapsamlı sekılde cozerım ama ortak olarak geldıgım dk defıneyı varsa bulurum makınem cok saglamdır

 16. ahmet diyor ki:

  cevaplama yokmu burda

 17. tanju diyor ki:

  arkadaslar öncelıkle mrb bır konu hakında sızden yardım almak ısterım lakın tecrubelı bır arkadas yada baımız olursa onu da gorcemı bıldırmek ısterım elımde dunyalara degıssmez bır işaret var İŞARETİM: BİR BAYAN KAFASINDA BOS BİR TEPSİYLE SAGINDA SOLUNDA HAÇ İŞARETİ BULUNUYOR YORUMLARINIZI TLF NUMA BELKIYORUM TŞKLER xxxxxxxxxx

  • kayra diyor ki:

   sana eli boş geliyorum manasında yakın yerlerde bir gariban kadının kaya mezarını bulursun.

   • ferhat diyor ki:

    kardeş sen onun yanında 5 -10metre uzaga varsa ısaret kucuk ısaret var kultablasından daha kucuktur orlara bak yoksa tasın etrafında hazıne var

 18. kayra diyor ki:

  tavuk ve civcivleriniz.siz zahmete girmeden değelendirilir.

  • mehmet diyor ki:

   elimde bir tavuk 12 tane cibisi var bunu nasıl degerlendiricen

   • hasan diyor ki:

    arkadasım o işareti nerede bulduğunu ögrenebilirmiyim aylardır o işareti arıyoruz eger elinde o işaret varsa sen bulunduğun yerin en zengin adamısın irtibata geçersen yardımcı olurum

  • bozkurt diyor ki:

   1 tavuk 5 civciv sağa bakıyor yılan arkalarında ağzı açık bakıyor tavşan bunların tersine bakıyor anlamı nedirki bi bilgi verirsenz sevinirmmm

  • Yılmaz diyor ki:

   Tavuk ve 5 adet civci birsi üzerinde geri bakıyo

   • topal ali diyor ki:

    slm kardeş bu tavuk ve civciv işareti olan bu kaya dere yakınındadır doğrumu ve karşi tarafta 5 kişi sığıcak şekilte bir mağara olcak mağaranın ağzında ve sağında bir işateret daha olcak bu işaret sağlam işarettir gerçekten bu işaret varsa yorumum kesinilıkle by yazdıkkarım vrdır

 19. ahmet france diyor ki:

  selam arkadaslar ben ahmet fransadan ben antika isiyle ugrasiyorum fransada.elinde mal olan bana mail atsin elindeki malin deyerince alinir sadece bana elinizdeki malin orginal resmini gondermeniz yeterlidir.

 20. mehmet diyor ki:

  Mağaranın içinde Sadece Bir Tavuğun resmini bulduk. anlamı ne olabilir acaba ?

  • mehmet diyor ki:

   tavugun oldugu tasa elektrik tut yada su dok muhakkak baska sekillerde vardir tavugun baktigi yone yada arkasina bakan bolumlerle eline cekic al duvarda bosluklar ara magarada tavuk isareti mahseni gosterir mahsende bir mezarla karsilasacaksin.

 21. mehmet diyor ki:

  slm yorumcu arkadaslar gunes seklinde yuvarlakca icine 2cm oyuk bu isaretin anlami nedir yorumlarinizi bekliyorum simdiden tsk ler..

 22. mehmet diyor ki:

  selam arkadaslar bir isaret var kayada iki hac isareti ortasinda iki at nali bunun cozumu nedir yardimci olurmusunuz….

  birde bir tasta duz bir sekilde yilan resmi tasin ustunden asaya akar gibi kafasi yok bunun cozumu nedir degerli yorumcular yorumlarinizi bekliyorum simdiden tskler …

 23. ekrem diyor ki:

  dereye bakan kayanın yüzünde bir tane tavuk 12 tane civciv var sıraya dizilmiş biçimde bunun anlamını bılen varmı. ne yapmam gerekir.

 24. rıza diyor ki:

  1 tavuk 5 civciv 1 güneş işareti ne anlama geliyor

 25. habat diyor ki:

  iki tavukun arkasinda dizili yuruyen civcivler var , bunun anlaminin cevabini bekliyorum

 26. mustafa diyor ki:

  bir tasta s harfine benzeyen oyma yılan yılanın üstünde pullar var ve yılanın göbek kısmında bir sakallı papaz gibi yaslı adam var anlamı nedir acaba ?

 27. ikram demir diyor ki:

  kayada bir tavuk 3 civciv cicivin biri ters bakıyor yardımcı olurmusunuz

 28. kaan diyor ki:

  Bir tavuk ve bir civciv 2 3 tane de yumurta gibi şekil var kaya üzerinde kabartma bu isaretin anlamı ve çözümü nedir. Yardımcı olan arkadaşlara mal çıkınca pay verilir.

 29. metin diyor ki:

  Arkadaşlar yerini bildiğiniz ispatlayabileceğiniz civciv tavuk ve domuz işaretleri yerinde değerlendirilir. mail ile ulaşabilirsiniz.

  • Yılmaz diyor ki:

   Metin bey yeni bulunan bir işaret tavuk ve beş civci biri üstünde geri bakıyor

  • baran diyor ki:

   merhaba hafif yamac biryerde düzbir kayada oluk işareti gördüm içinde büyük yarım T..ye benzer işaret var oluğun hemen bitiminde kayaya şekillendirilmiş domuz kafası yanında yavru alttada iskelet kafatası var anlamı nedir.

 30. bilal diyor ki:

  abi benim elimde 5 civciv, tavuk ve bir cizme resmı var ve farklı kayanın uzerınde ordek resmı, cukur ve ayak ızı var su bır cukura gırıyor bilmiyorm sizin gorusunuz ne cıvcıvler sag tarafa bakıyor lutfen yardımcı olur musunz..

 31. Ismail Memedi diyor ki:

  selam 1 tavug ve 13 civciv anlami ne dir …

 32. bilmez diyor ki:

  yanlız 1 tavuk var kayada .5 metre ileride diger kaya ice dogru kesik içinde hilal ay var acaba bilen varmı rica bilengelsin tüm masraflar benden.

  • ersin diyor ki:

   bilmeez arkadaş tavuku tam bilmem ama yarım hilal malı var yarım hilalalın karşısında iki tepe var tepelerin tam ortasında müşdeside hillalda dır sana dediyim şekilde yanına biraz ılık su al ve taşın üstönedök yanlız gitmelin nasipse alırsın

 33. AHMET diyor ki:

  slmlar arkadaşlar dağda yürürken bi fotoğraf gördüm kayanın üzerinde tavuk işareti arkasındada civcivler ama civcivin birisi tavuğun sırtında ters şeklinde bu işin erbabını bilen tercübeli arkadaşlar lütfen bana yardımcı olabilirmi o arkadaşıda boş bırakmam

 34. oktay diyor ki:

  1 tavuk arkasında üç civciv var. kayaya çizili. kabartma değil. çizim. kayanın çizilmiş kısmı yarım metre kazıldıktan sonra görünüyor. yani tam yüzeyde değil.

 35. hasan diyor ki:

  ben konyadan yazıyorum bizim burdada bir dagda daire şeklinde ortası toprak ve tek bir geçiş yeri var patika şeklinde ve kayada 1 tavuk ve 3 civciv var yönlerini hatırlamıyorum ama en kısa zamanda resmini çeker yollarım şuan orası karla dolu bilgisi olan irtibata geçsin benimle

 36. Yorgun diyor ki:

  Slm arkadaşlar 1 tavuk 7 civciv bu mağaranın 1 metre sağ üst köşesinde civcivler tavugun arkasındda son iki civciv arkaya bakıyor arkaya bakan civcivlerin yönünde yüz metre aşagıda 1 magara daha var yanlız mağaraları ben gördüm ama tavuk ve civcivleri göremedim gören yemin ediyor birşey çıkarmı ???

 37. exsper diyor ki:

  arkadaşlar ben hayatımda hıc tavuk veya cıvcıv fıhuru gormedım egerkı gerçekten gören bır arkadaşımız var ıse sayet o kayayı gostersın bana ne kadar para ıstıyorsa anlaşalım ben o kayayı satun alayım

 38. efe diyor ki:

  yuvarlak var icinde 2 tane hac var 2 metre mesafeyle yatay kayanin uzerinde ortalama 25 metre ilerisinde kayanin uzerinde bir tavuk var arkasina bakiyo arkasinda 3 civciv var hemen yaninda ufak hac isaretiyle carpi isareti var carpi isaretinin sag tarafi yarim ay seklinde oyuk bilgilendirirseniz sevinirim arkadaslar

 39. hakan diyor ki:

  mrb. ben erzurum da oturuyorum bulunduğum yer eskiden ermeni köy ve mahalleleri bir çok işaret var hatta doğu anadolumnun en büyük hazineleri olduğu iddia edilen yerler var. birçok yerde hazine garantisi veririm ancak tam noktayı bilmiyoruz. onun için dedektore ihtiyaç var. benimle define arıyacak kişi arıyorum

 40. Tuncay Yildirim diyor ki:

  Bende aslan tavuk üç delikli taş ve ok isareti salyangoz haç balik hoyuk mezarda kilic rekilic bir mezardada papatya deyirmen taşı salyangoz binek taşı bende ne ararsan var ama benimle gelen hiç kimse olmadi bu gune kadar rsimlerin hepside bende tektekte kendim cektim ama kimseye guvenemiyorum size nasil guvenicem bana bunu soyleyin

  • güven diyor ki:

   mrhb tuncay bey bu işaretler bakılmadan cozulmez eger fotografları versa sızde istersenız gruselım yada yardımcı olayım sıze fotografları gonderın bakalım …

 41. Zaza diyor ki:

  Bir kayada mürekkep benzeri biseyle tavuk resmi cizilmis ve altında üç yumurta var bunun anlami nedir yardımlarınızı bekliyorum.

 42. hakkı diyor ki:

  arkadaşlar kayseriden yazıyorum oturak taşı var kolları ayak koyma yeri ve başı yok karşısıNda oturunca kaya görünüyor kaynın üzerinde kapı gibi işaretli üzerinde bir adam ve çocuk adam kafasını eğmiş çocuğun başını öpüyor gibi biraz aşağısında eski dere yatağı var orada da tek balık var
  ilgilenen varmı

 43. ümit diyor ki:

  arkadaşlar bi kayanın üzerinde tavuk ve arkasındada 6 tane civcivi var ve ayriyetten tavuğun sırtında bi civciv var. 5 civciv yan yana ve en arkadaki 1 civciv ayrı duruyor göğsündede çarpı ( x ) işareti var anlamını öğrenebilirmiyim

 44. fiko diyor ki:

  arkadaşlar ben geçenlerde dolaşırken mükemmel bir mağara kapısı buldum ve mağaranın kapısı da 2 tane aslan kafası var bir tanesi yarım suratı diğeri ise tem suratını gösteriyor ve bu yer okadar güzel bir yerdeki benim tahmin ettiğime göre burası aslan kralın yaşadığı tarihi mağara oolabilir

  bana yardımcı olacak arkadaşların msj larını nbekliyorum teşekkürler

 45. A.kadir diyor ki:

  Eselamun aleyküm arkadaşlar bir tavuk var.civcivleri yok 80 santim yerin altında çıkmış, tavuk yan yatmış, kafası güneye arkası kuzeye bakıyor ne anlama geliyor.Allah rızası için yardımcı olunuz.

 46. ferdi diyor ki:

  Millet maytap yapiyo amk memleketin tasi topragi hazine veya define kazmakla bitmez amk neden hep burada var derler de kendileri eline kazma kurek almazlar amk unutmayin arkadaslar bir bucuk derler ama onbes metre kazdirirlar adama hani nerede diye sordun mu e ya ustune bir metre kaldi derler yada cinliler malzemeyi kaciriyor birinizin kalbi bozuk derler soonrasi malum al bohcayi eline herkes kendi evine bir dost nasihati size en guzel hazine calismaktir calisirsan adam calarsan kiral olursun secim sizin

 47. HayalOğlu diyor ki:

  Tavuk ve 6 civciv daha doğrusu normalde çıplak gözle bakıldığında tavuk ve 6 civciv var ama kayaya su dökünce Civcivler 7 ye çıkıyor. Bütün tavuk ve Civcivler aynı Yöne tavuğun sırtındaki civciv ise ayrı yere bakıyor. ANLAMINI BİR TÜRLÜ BULAMADİK

Cevap Yaz