Tavuk Define İşareti

Definecilikte tavuk işareti: Genel anlamda bu şekilde değerlendirmeleride vardır.Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir.Kendi içinde dört kategoriye ayrılır.Bunlar: 1- 3 civciv 1 tavuk 2- 5 civciv 1 tavuk 3- 7 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv var ve en arkadaki civcive bakıyor. ) 4- 9 civciv 1 tavuk ( tavuğun sırtında bir civciv vardır. ) Bu kategorilerin içinde 7 civciv 1 tavuk işaretinin anlamı mevcuttur. O da şudur; öncelikle tavuğun sırtındaki civcivi kırın içinde bir tane çok değerli ve büyük altın para çıkar, daha sonra en arkaya bakan civcivin baktığı yöne doğru gidiniz o tarafta kapalı bir mağara bulmanız gerek ne varsa o mağaranın içindedir.(bazı kaynaklara görede bir tane olan altın anne civcivin yani tavuğun gırtlağındadır.) sizlere tavsiyem bir altın için işareti kırmayınız. Tavuk yalnız başına ya da yanında civcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir.

Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir.Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber, genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış,içindekiler alınmamış olsun.Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şeklide farklı noktalarda aranması gerekmektedir.Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeye çalışalım:* Yerde tek tavuk başı var ve başkada hiçbir motif yoksa;Bu kesinlikle yer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır.Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla,kapak aranır.Bu mesafe 2.16 m yapar.Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3×120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaret aranır.Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi,üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

* Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise ;Resmin bulunduğu kaya,uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

* Tek kabartma tavuk bazen,Boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.* Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler;Kesinlikle aile mezarıdır.Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir.Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bu kayalar yatmaktadır.Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır.Bu tip defineler çok derinde  ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

* Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir.Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmıştır. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan Sungur Bey Caminin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır.Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür. Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir.Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır.Yada mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır.Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir.Arama buna göre yapılmalıdır.

* Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa ;Burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel yada dehlizin girişi olarak düşünülebilir.Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar yada dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

* Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; Motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır.Bu tür mezarlar boş değildir.

* Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise;Kayanın motifli yüzüne bakılmaz.Diğer(arka)yüzünde yine kayanın dibinde yada altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi  Yalnızca mezara bakılacaktır.

* Civciv var; tavuk yoksa ;Tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan,bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur.Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

* Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan;İnsan aslında motif olarak resmin hemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır.Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir.Burada çok iyi bir gözlem gerekir.Adamın yemlediği civciv sayısı kadar küçük yapılı,yerde yatan taşlar vardır.Bunlar civcive benzetilir.Para bu taşların altındadır.

* Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır.Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır.Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altına yada yanyana yapılan küçücük bir kapıdır.Öyleyse mağara içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır.Bu emanet mağaranın içindedir.Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir.Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

* Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse ;Bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı.En ufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır.Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır.Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır.Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır.En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır.ikincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü Horasanlaşmış,mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur.Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir.Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla hareket edilir.İçine su döküldüğünde akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir.Bu oymalar bazen çatallı olabilir.En sağlıklı yol,böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır.Gözle takip yanıltabilir.Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm kazandırılmıştır.Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.

* Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; o Civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır.Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa yada bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.Başı geriye yada yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:• Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.• Sırttaki tek civcivde harita olabilir.• Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir.• 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir.• 7 civcivli tavuğun ana parası 7 adettir.Yada çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir.Bu mantık kavimlere göre değişmektedir.• Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.• Tavuğun üst gagası uzun,alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamette (50m den az) dır.Şayet alt gaga uzun,üst gaga kısa ise o taktirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır. Örnek Tavuk Resmi:

5 civcivli tavuk

7 civcivli tacuk

Define İşaretleri ve Anlamları, Tavuk Civciv İşaretleri kategorisine gönderildi
15 comments on “Tavuk Define İşareti
 1. bayram diyor ki:

  Menderes bey sizinle nasil gorusebilirim 0542xxxxxxxx

  • MendereS diyor ki:

   Ben her daim forumdayım bilgi paylaşımlarımıza oradan devam ediyoruz bilginize.

  • AHMET diyor ki:

   MENDERES BEY MERHABA BEN CİHAZIMLA CİVCİVLİ TAVUĞUN PARASINI TESBİT ETTİM ARKADAŞLARIMI İNANDIRAMADIM YABANCI UYRUKLU BİRİLERİ GELDİ SÖZDE HIRİSTİYANLIĞI YAYACAKLARMIŞ İNANIN TESBİT ETTİĞİM YEDEN PARAYI ALDILAR İÇİM YANIYOR SİZE ŞU KADARINI SÖYLEMEK İSTERİM İNANIN BU İŞARETLERİN MÜJDESİ FALAN YOK TEK BİR NOKTADA PARASI VAR YANLIZ KABARTMA İLE ÇİZİLEREK YAPILAN İŞARETLER FARKLI NOKTALARI ANLATIYOR OKADAR AMA KESİN PARADIR BİLESİNİZ HERKES YALAN YADA YANLIŞ ŞEYLER SÖYLÜYOR EN DOĞRU BİLGİYİ İYİ BİR CİHAZ SÖYLÜYOR ŞÜNÜDA BİLKİ ÇOĞU PARALAR HASİPLERİ TARAFINDAN BİZLER UYUR AVANAK OLDUĞUMUZ İÇİN ALINIYOR HABERİMİZ BİLE OLMUYOR.

 2. vedat diyor ki:

  SELAM ABİ YORUMLARINI İLGİ İLE OKUYORUM.MALUM HERKES GİBİ BENİMDE SİZE SORMAM GEREKEN Bİ DURUM VAR.BİR TAVUK TAVUGUN ÜSTÜNDE CİVCİV YİNE TAVUN ARKAINDA İKİ CİVCİV BİR BİRLERİNE BAKIYO VEYA KAVGA EDİYO İZLENİMİ VAR.BUNUN ANLAMI NE OLA BİLİR.SAYGILAR…

  • MendereS diyor ki:

   2 civciv arasında yem taneleri olması lazım iyi bakarsan görürsün 2 civciv arasında kayada küçük murçlar onlar yemdir kaç yem tanesi var bilmek lazım.

 3. selami diyor ki:

  tavugun altinda 5civciv var ne anlama geli

  • AHMET diyor ki:

   BAY SELAMİ CİVCİVLİ TAVUK KESİN PARADIR HAÇ İSE YEMİNDİR O PARAYI VARİSLERİNDEN BAŞKASI ALAMAZ ALIRSA HIRISTİYANLIK İNANCINA GÖRE KAFİR OLURLAR BİRDAHA HIRİSTİYANLIĞA GİREMEZLER BUNUN İÇİN YA VARİSİ OLACAK YADA VARİSLERİ TARAFINDAN O ŞAHISA VASİYET EDİLECEK BUNUN YOLU BÖYLE SEVGİLİ ARKADAŞLAR BENİM ÇOK İYİ ALAN TARAYICI VEDE METAL DEDEKTÖRÜM GOLD SKAN ALMAN MALI KESİN METAL AYRIMI YAPIYOR KTS ELECTRONİC DİYE GOGULDAN GİRİN KENDİNİZ GÖRÜN ÇAKMA YAPILAN TÜRK MALI DİYE ÇİN MALLARINA SAKIN KANMAYIN MİNERALLERE BİLE SİNYAL ALIYOR EĞER BENİMLE BU KONUDA GÖRÜŞMEK İSTERSENİZ ELİNİZDEKİ BİLDİĞİNİZ İŞARETLERİ BİR METRE BEŞ METRE ON METREDEN FOTOĞRAFLAYIN BANA VASSAPTAN RESMİNİZİ GÖNDERİN YARDIMCI OLURUM İNŞALLAH YETERKİ BİR MÜSLÜMAN EVLADININ İŞİNE YARASIN FESAT OLMAYIN DOSDOĞRU OLUN ALLAH NASİP EDER İNŞAALLAH GSM 05446670656.

   • Ufuk diyor ki:

    Slm Ahmetbey benimde bi sorun olacak size 1tavuk ve ününde 3 tane civcivin var ve hepsi aynı yüne bakıyor beni bu konuda bilgilendirirdi sevinirim.

 4. burak diyor ki:

  abı senın bahs etıgın tavugun sırtında cıvcıv var cıvcıvın ustunde ıse hac ısaretı var ne anlama gelyyrrr

 5. mery diyor ki:

  mrb benim tavugum meşur olmuşta haberim yok biz gittik onun hediyesini aldık ama malını alamadık

  • MendereS diyor ki:

   bu resimler uzun süredir internette dolaşıyor hediyesini aldığınız tavuk hangisi

  • AHMET diyor ki:

   tavuğun hediyesi olmazYALANA NE GEREK SADECE CİVCİV SAYISINA GÖRE HER CİVCİV 10 OKKADIR HESABINI SİZ YAPIN KİMİDE TAVUĞUN KURSAĞINDA DİYE RESMİ KIRIYOR ÇOK YANLIŞ LÜTFEN İYİ CİHAZI OLANLARLA BU RESİMLERİ PAYLAŞIN AKILLI İŞ YAPIN UNUTMAYIN RESİM ÇEKERKEN 1 METRE 5 METRE 10 METRE DEN ÇEKİN BANA VASSAPTAN ATIN İLGİLENİRİM 05446670656

 6. MendereS diyor ki:

  civcivli tavuğun parasını almak zor değildir bunu her hangi bir dedektörlede yapabilirsin zaten çok derin olmaz; burada iş tavuğun parasını almada değil işaretin kendini bulmada; işareti bulduktan sonra para işi kolaydır.

 7. yasar Kuşçu diyor ki:

  Tavuk ve 3 tane yumurta

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler