HOŞGELDİNİZ 08 Aralık 2016

Tılsım Nedir Nasıl Çözülür ?

Tılsımların birden  fazla çeşidi  vardır biz  genel olarak define ile ilgili  tılsım  uygulamalarından  ve çözümünden bahsedeceğiz. bazı tılsımlar   defineyi koruma amaçlı cinlerin  muhafız olarak oraya hapis edilmesi yada gömülen define  üzerinden  yüzlerce   yıl  geçmesi  ve   bu defineye   3  harflilerin kendiliğinden sahiplenmesi  gibi   buna benzer birçok tılsım  çeşitleri  vardır.  Bir yerde tılsım olup olmadığını anlamak için  bölgedeki  define işaretlerini  gözden  geçirmeliyiz.   hangi işaretler  tılsımlıdır  bunu  tılsımlı define işaretleri  konumuzda  paylaşmıştık.  en güçlü  tılsımlı işaretler ise hac ve yılan işaretleridir.

Tılsım  yapımında  en çok   kullanılan  yöntem  kan  akıtmaktır,  bu   hayvan   kanı olarak  bilinse’de  bazı  tılsımlar insan kanı ile  yapıldığını biliyoruz,    insan keserek  yapılan  tılsımlar    en  güçlü   tılsım çeşitleri  arasındadır.   Ayrıca bazı cin tayfası, bu hazineleri insanlara karşı korumakta ve gömüyü çıkaranlara kötülük yaparak cin çarpması denilen olayın vuku bulmasına neden olabilmektedir. Definelerde bulunan cinler çoğu zaman kötü niyetli ve kafir cinler olduğunu   biliyoruz,  bu  çoğunlukla hıristiyan   cin olarak  tanımlanabilir. Bu nedenle büyülü veya tılsımlı definelerde abdestli gitmek  bolca  ayetler okumakta fayda vardır.

Define Musallatı ve Definedeki Tılsımı Çözmek

 1. Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi
 2. Cinlerin bekçi olarak bırakılması
 3. Meleklerin bekçi olarak beklemesi

1. Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi: Bildiğimiz gibi, her maddenin bir enerjisi alanı var. Gömülerin de toprak altında yaydığı enerji alanı var. Cinler, bu enerjiden vitamin gibi yararlanırlar. Yâni aile olarak ne kadar enerjiye sahipse, o kadar hızlı hareket eder, o kadar zengin olurlar. İnsanların zenginliği gibi, cinlerin kendiliğinden sahiplendiği hazinelerde genel düşünce, böyledir. “Bu sahiplenilen hazineyi yine başka bir cin ailesi sahiplenemez mi?” diye aklımıza gelebilir.İster insan, ister cin soyundan bunlar alınmak istendiğinde savaşta galip gelen kazanır. Cin ailesi, az ise sayıca daha fazla fert ile saldırıp alınabilir. Fakat bu savaş, çok tehlikelidir ; tıpkı insanlarda olduğu gibi, kin duygusu cinlerde insanlardan daha fazla gelişmiştir. Siz ,on kişi; bir kişinin elinden zorbalıkla aldığınız malı, .malı alınan, sizi teker teker yakalayıp hesap sorma eyleminde bulunuyorsa, cinler için de aynı şey geçerlidir. Zorbalıkla alınan hiçbir para, hayır getirmez.

2. Cinlerin Bekçi Olarak Bırakılması İnanışlardan biri de, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldürüldüğü yerden bir ağaç çıkar. Bu ağacın salgıladığı zamk, ağacın ağladığını simgeler. Bu, tütsü olarak yakıldığında, cinler, çıkarılan kokuyu çok seviyorlar. Nerede yanıyorsa bölge olarak hepsi oraya toplanırlar. Bunlar hazır olunca, defineyi gömerken cinleri musallat edecek kişi devreye girer. Gömülen bu hazinenin korunmasını ister. Cinler, ne zamana kadar sorusuna, devreye giren kişi, saat, tarih, zaman belirtmez. Şifreyi söyler; yani örneğin “Felçli biri gelecek ya da 7 kişi gelecek, şunları yapacak, ya da şunlar oluncaya kadar.” der. Daha sonra oradan ayrılır. O denilen gerçekleşmediği müddetçe, o para oradan alınamaz. Hiç mi alınamaz, tekrar aynı ayin gerçekleştirilir. İşin ehli, tütsü  yakar, şifreyi öğrenir ve yapar.

3. Meleklerin Koruduğu Mallar Para, bir Müslüman tarafından gömülmüşse; bunları melekler korur. Kutsal emanetleri de öyle. Eğer gömü’de haram varsa, bunları da Müslüman cinler korur. Bu parayı gömen insanın soyundan birisi, bu tılsımı bozmaktadır; fakat, o soydan bir insan, ayakta ve sağ ise, bir başkası bunu  alamaz.

Tılsım yapılarak  gömülenler var, bilgileri nelerdir? Tılsımları, yalnız o tılsımı bekleyen  cin, Müslüman ise sizin okuduğunuz Kuran-ı Kerim’e saygı duyar. Hıristiyan ise, okunan İncil’e saygı duyar size izin verir. Eğer bunlar zıt ise; siz Müslüman, o Hıristiyan ise, hiç bir şekilde o defineyi alamazsınız. Peki gizli ilimler ve havas kitaplarının faydası var’mı? Buradaki bilgiler, sadece Müslüman cinler içindir. Gayri Müslim bir cine okunduğunda etki etmez. Eğer etseydi, bütün cinler Müslüman olurdu. Bunlarla anlaşıp irtibat kuran insanların pazarlıkla anlaşabilme yöntemleridir ya da onların dinini öğrenip zoraki alınmasıdır. Defineyi bekleyen cinler Müslümansa, önce abdest almak, 7 ayrı kağıda Ayet-el Kürsi’yi yazıp bu kağıtları tespit edilen noktaya yerleştirmek için işin ehli kimseler gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra, işin  ehli, 7 tur definenin  olduğu bölgeye daire çizerek bir kapı bırakır. Çalışma esnasında kimsenin konuşmaması gerektiğini telkin eder. 21 Nas, 7 Ayet-el Kürsi, 3 İhlas ve1 Fatiha okunur Hıristiyan cinlerin sahip olduğu tespit edilirse, İncil’den ayetler ve papazların   ayin esnasında yaktığı tütsü yakılarak çıkartılabilir. Papaz ve İncil yok ise, kazan kişiler ..??( ..sırra vakıf olmak gerek.. ) yıkanır. Para, büyü ile koyulduysa cimentu buhur tütsüsü yakılır. Eğer para, dinsizler tarafından  konmuş  ise, tek yöntem savaşmaktır. Oradaki cinlerin sayısını öğrenip üç-dört kat cine sahip hoca ile çalışılmalıdır. Yahudi ve diğer dinlere tâbi olan cinler için, Hıristiyanlık’ta yapılan işlemin aynısı uygulanır. Cin padişahları ve ya askerleri tarafından korunan hazineler ise, hiçbir zaman çıkartılamaz. O paraların, Mehdi resûlün yeryüzüne ininceye kadar korunacağına söz verilmiştir. O bölgede kazı yapanların hayatı, tehlikededir..

Kazıda duyulan sesler ve görüntüler.

Kazıda, kazan kişiler neyden korkuyorsa, gördüğü cisim ona göre değişir. Örneğin; insan, yılandan korkuyorsa yılan, akrepten korkuyorsa akrep. İki kişinin de korkuları farklı ise; aynı cisim, korktukları şekle bürünür. Burasının büyülü olduğunu işaret eder. Görünen cismi orada kesmek gerek.

Neden görüntü ya da ses yollarlar?

Cinler, orada beklemekten sıkılmıştır. Size şifre veriyordur. Altı-yedi metrede kurbağa yılan vs çıkabilir. Bu çıkan hayvanı altına dönüştürürseniz, büyük parayı çıkartabilirsiniz. Çıkan cisimler, en fazla 40 gün içinde altına dönüştürülmelidir. Dönüştürülemez ise, ilk çıktığı yere geri döner. Eğer hızla kaçan varlıklara dönüşmüşse (sinek, arı vs) bu varlıkları hemen öldürürseniz hemen altına dönüşür. Kaçanlar ise, o parayı gömen insanın soyundan olan eve gider. Eğer 7 gün içinde buhur ve ayin yapılmazsa bir daha alınamaz. Eğer o parayı gömen kişinin soyunun evi, yedi günden daha fazla ulaşabileceği bir yerdeyse, tütsü ve diğer işlemleri yapmakla onları geri getiremezsiniz. 24 saatte içinde yapmak daha iyidir. Unutulmamalıdır ki cinler, insan zekasının ancak %10’una sahiptirler. İnsanlar düşündükleri zaman, beyinlerindeki enerji, dışarıya renkli ışıklar olarak yansır. Bunu bazı hayvanlar ve cinler görür. İnsanları yönlendirmesi ise bu zamanda olur. Bu âna da gaflet ânı denir. Örneğin, sabah evden markete ekmek almaya gittiniz. Daha sonra, marketi geçtiğinizi fark ediyorsunuz ve ekmek alacağınız aklınıza geliyor. İşte bu an, gaflet anıdır. Bu anda, insanları yönlendirirler. İnsandan üstün oldukları güç, sadece budur.

Cinleri uzaklaştırmak ve bölgedeki büyüyü bozma için tertipler

1. Kazılacak yere 6 köşeli yıldız çizmek ve ortasını kazılınca büyüğünün ve cinleri kayboldukları biliniyor 2. 7 adet yeşil sedir, iki taş arasında dövülür. 2 litre suya konup üzerine 7 Ayet-el Kürsi, Kâfirûn, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur ve bölgeye serpilir. 3. Yunus Sûresi 81-82, Ta’ha Sûresi 69, Araf 118-122 ayetleri bir tabak suya okunur ve bölgeye serpilirse büyü bozulur 4. 21 Yasin Sûresi’ni bölgede okumak 5. Başka bir çözüm: Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sürelerini 70 kere o bölgede okumak. 6. Başka bir çözüm: Defne yaprağı’nın tütsü olarak yakılması ve 7 İhlas okunması 7. Başka bir çözüm: Beyyine Sûresi’nin, bir tabağa okunup bölgeye serpilmesi 8. Başka bir çözüm: 33 defa Fatiha Sûresi okunur. 9. En zor olan tılsımlar, büyü ve cinleri temizlemek için 789 kere Besmele, 70 Fatiha, 41 Yasin, 2200 kere Felak ve Nas, 41kere Cin Sûresi, 1 kere Fetih Sûresi, 1 kere Ta’ha

Not: Defineci arkadaşlar arasında  kemikleşen bu safsatayı bırakıp, mantık kullanmamız, çalışmalarımızı bilimsel gerçekler üzerine inşa etmemiz gerekir. Müslüman biri putperest gibi davranış sergilememelidir. Çalışmalı, her geçen gün çalışmalarını modernize etmeyi asli bir görev gibi kabul edip ve bu şekilde davranmalıdır. Definecilik ile Arkeoloji arasında amaç ve hedef bakımında fazla bir farklılık yoktur, modern bir defineci gidip aklın mantığın kabul etmediği bir takım safsatalarla uğraşmayacak, Arkeoloji biliminin ana temellerini, kural ve metotlarını kullanarak çalışmaya başlayacak ve aynı şekilde çalışmasını bitirecektir. Aksi halde, zaman, mali, iş gücü kaybı yanında tarihi belge  niteliğindeki bir çok dokümanı tahrip etmenin ötesine geçmeyecektir.

Hz. Peygamber, yedi büyük günahtan birincisinin Allah’a şirk koşmak olduğunu açıklamış, ikincisi de “sihir ve tılsımla ilgilenmektir” buyurmuştur.

tılsım kitabı

Etiketler:

Yorumlar

 1. sezgin diyor ki:

  sayfanız gerçekten güzel eminim uzun bi çalışma ve deneyimin ürünü .. bu birikiminizle benim sorumuda cevaplarsanız sevinirim ,ben bi köy çocuğuyum doğduğum yere mübadele sonrası yerleşmiş bizim ihtiyarlar bahçemizde daha önceki sahiplerinden kalma dut ağaçları vardı ve bu ağaçlarla birlikte söylentiler biryerlerde gömü var diye zamanla ağaçlar kesildi heryerde 30 yıldır kazılıyor çıkan bişey yok yalnız ben onbeş yaşlarımda köydeki evin biryerinden sesler duymaya başladım öyleki ev yıkılıyor sanarsınız bir duvaın arkasından taşla vuruluyormuş gibi ailem önceleri inanmasada ben duyarken onlarıda uyandırdım ve onlarda duydu şimdi sizin bu enerji ve cinler konusuunu okuyunca birşey daha geldi aklıma acaba bağlantısı varmıdır ailemin yaşlıları ve biiki komşumuz bahçemizde garip doğa üstü şeyler gördüyünü söylüyor okadarki düyün oluyo sanmışlar hatta korkudan hastahanelik olan bile var .. çok uzun oldu kusura bakmayın .acba bunların birbiriyle bağlantısı olabilirmi

  1. MendereS diyor ki:

   benzer konular forumda işlendi isterseniz oradan sorun bizim bilir kişilerin çoğu forumdadır. forum sayfamız definesohbeti.com

 2. Cuneyit diyor ki:

  Selam bi arkadasin evinde define oldugunu soluyo ablasinin ruyasinada giriyo ama buyulu oldugunu soluyo ablasinin ruyasindada oraya yaklasmamalarini soluyo nasil bu buyuyu bozupta cikartabiliriz

 3. ozgur diyor ki:

  usta ben bizim buralarda bahsettigin isaretlerden tersten s isareti buldum yaninda iki kucuk isaret faha var biri duzensiz bir istavroz isareti sizce gercekten buyuk bir mal ve tilsim olabilirmi bir muze calisani mezar isareti bakmaya gerek yok dedi

 4. ozgur diyor ki:

  egerki gerek duyarsaniz resimlerinide cekip.gondere bilirim

 5. bager diyor ki:

  arkadaşlar bende işaret var kımse cozemıyor ALLAH rızası için bırı bana yardım etsin cozelım belkı çıkar ne çıkarsa benımle aynı paydır. saygılarımla ALLAH herkezın gönlüne gore versim Amin. 551 597

  1. melih diyor ki:

   Bager kardeş bn bu işten anlarim

 6. MAVİ diyor ki:

  Mrb bildigim biryer var ve burdan 2 farkli kisi cinlerle anlasma yaparak para aliyorlar dun bu yerdeydim mahsenin salonuna kadar girdim birkactane yarasa vardi odaya gecmeknicin bir kapi aradim bulamadim cinleri benden once gorupte anlasma yapanlar gibi bir anlasma yapmak istiyorum bunlari orda gormemin yada bana zarar vermemelerinin bir yolu varmi acaba??

 7. murat diyor ki:

  yahu arkadaşlar bu 3 harflilerden ben kurtulamıyorum ama hiçde görmüyorum hep yanımdakiler diyorki peşinde biri geziyor ben görmüyorum diyorum yemin ediyorlar hep arkandan bir daima nere gitsen seni takip ediyor diyorlar bu nedir neyin nesidir ben çözemedim bi bilen anlam veren varmı

 8. Definecilerin beklediği kitap çıktı!

  Size filan yerde şu kadar define var iddiası ve haberi ile mi geldiler? Bunun aslını ve gerçek olup olmadığını anlamanın iki temel yöntemi vardır.
  İddia edilen yere gitmeden önce, rüyaya takma yanında batıda hidromansi denilen mendel yöntemleri ile doğrulama imkanınız bulunmaktadır.
  İkinci bir metot olarak töhmetli yere yani define veya gömü olduğu iddia edilen mekana gidip yerinde araştırma yapabilirsiniz.
  Ilgın, zeytin ve fındık ağaçlarının dalı, yumurta, nohut, hardal tohumu yardımı ile mahalde yapacağınız araştırma ile hem var olup olmadığını, varsa da noktasının tespitini yapabilirsiniz.
  Ancak her zaman define mahalli güvenli bir yer olmayabilir. Şöyle ki; bir anda bir kasırga, şiddetli rüzgar ve gök gürültüsü çıkabilir, hayalet veya siluet belirebilir, kurbağa, fare, tilki ve arı gibi hayvanlar zuhur edebilir; daha da kötüsü o mahalde bulunan bazı hassas yapılı kimseler korkuya kapılıp bayılabilir, nefes darlığı ve sıkıntıya maruz kalabilir; hatta sara nöbeti geçirebilir.
  Bütün bu olağanüstü durumlara definecilerin terimiyle mâniler denilmektir. Bu etkiler, yıllanmış gömü üzerindeki bir gücün, üzerinde atanmış olduğu defineyi koruma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır.
  Tarama sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlar bunlarla da sınırlı olmayabilir. Diyelim ki kazdınız ve gömüye ulaştınız. Baktınız ki bulduğunuz nesne; kömür, kiremit parçaları, çakıl taşları ya da kum. Değerli metallerin bu değersiz materyallere dönüştürülmüş olduğuna şahit olabilirsiniz.
  Bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacak ve define keşfinden başlayıp onu bulunduğu yerden çıkarıncaya kadar rehber olacak; Seyyid Yasin, Seyyid Maytataron gibi güçlü ruhanilerle yapılan mendeller, Kamer Daveti, Envâr daveti ve Raşîd Kasemi gibi etkili ve meşhur tılsımlı dualar elinizdeki bu kitapta yer almaktadır.

  NOT: Bu Eser, İstanbul Kütüphanelerindeki muhtelif elyazması eserin taranması sonucu hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler teoriktir ve sahada denenmemiştir.

 9. Dursun diyor ki:

  Slm öncelikle ben nası başlıyacam bilmiyorum ama şunu söyliyim eminimki ben ist kurtuluşta bir arkadaşımın evinde bir kazı yaptım ve çarpıldım arkadaşım hırıstiyan olduğu için ona birşey olmadı ama benim hayatım alt üst oldu bu ehli inancı olan birkişi ise eminim fazla sürmez bende havas ilmi kullanan bir hocamdan yardım alıp şükürler olsun sıhatime kavuştum ve orada inanın hağlen olduğuna inandığım birşeyler var fakat vermiyolar sadece içi toprak dolu bir küp çıkardım onuda geri döktürdüler şu bir gerçektirki sahipli mallar tehlikelidir inanın ve inandırın benim durumuma düşmeyin düşürmeyin insanları Allah’a emanet olun hayırlı vakitler?

Yorum Yaz