Yılan Define İşareti

Yılan Define İşareti
Definecilikte Yılan işareti: Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir.ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır.açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur.burada gördüğümüz yılan tırmanan yılan.bununda boy ölçüsü gereklidir.yürümekte olduğu istikamet emanet yönüdür.diğer yılanlar kayada veya toprakta olabilir.bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir. işaretlerde ve özellikle yılanlarda tam yer belirlemesi yapamayız.bunun sebebi ise kesinlikle bilgiyi saklamak şeklinde algılanmamalıdır.yılan işaretlerinin o kadar çok geniş bir ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif okuyucuyu kesinlikle yanıltır. tabi ki şöyle diyelim yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir.öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim.yılanın ağzı açık gibi görünüyor. emanetini arkasında ara.birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.

19321- Çöreklenmiş yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer önemlidir.ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir.çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..

2- Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: emaneti içinde yada yanındadır.kuyruk kısmı önem arz eder. mutlak bir yön verilmiştir.baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.

y_l

 

3-Birbirine sarılı öpüşen yılan: bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız.en planlı gömülen paralardır.gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. çevresinde bir yerdedir.takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır…

4-Direğe sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır.buda son işaretini arayan bir nişandır.sarkan kuyruk yönü önemlidir.ölçülecek son noktayı tespit edilerek emanet orada aranacaktır.yani aranacak uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.

Bir yorum daha:  Yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmış.asıl urartulara aittir.sonradan roma İskender   bizans  hatta son dönemde ermenilerde kullanmışlar.oyma yılan bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır.fakat sonuç itibariyle b fark yoktur.yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir.yada patika yolları gösterir.yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştir. yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp bir teneke böyle bir şey düşünmeyin. mezardır .artık  mezardan ne çıkarsa bahtınıza.tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı.tabi bunların bazı hesapları da var.zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur. yılanlar ağzı kapalıysa mezar topraktadır. ağız açık ise kaya mezarıdır ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.

Başka bir yorum daha:  yılan işaretleri  ciddi  tılsım işaretidir,    gömüyü kötülüklerden korumak için  yapılmış işarettir,   çözüme başlamadan önce yılan iyi  etüd   edilmeli,   yılanın kaç boğum olduğu,   dili olup  olmadığı,    diğerlerine   göre   fazla  bombey yapan   kıvrımı,   toplam boy uzunluğu,   oyma  veya kabartma olması, yakındaki  akar  suya bakıp  bakmadığı,   yanında başka işaretler olup olmadığı,  ve buna benzer bir çok   ince ayrıntılar dikkate alınıp  çözüme başlanmalıdır,   yılan ana kayaların  bol olduğu yerde ise  giriş  aranmalı  dereye   sallanır  şekilde  aşağı   doğru  sarkıp     giriş olup  olmadığı kontrol edilmelidir,   yılan    karşısına iyi  bakılmalı,  karşı taraf   rampa   yapar  şekildeyse  20 –  50  metre mesafe kat edip  araştırma  yapılmalıdır,    yılan işareti çözümüne   başlayan kimsenin yanında mutlaka  pergel olmalıdır   yanındaki  yuvarlaklar  ve  yılanın  kafası   pergel ile  bakılıp    dışa  taşkın olan  taraflar  dikkate  alınmalıdır.  öpüşen  yılanlar  eşlerin birlikte  gömüldüğüne işarettir  burada  değerli 2  mezar olduğunu   bu mezarlarda  yüklü miktarda   değerli  eşya olduğunu   anlatır.  yanında  ayak izi olan  yılanın   yönü  doğuya  bakar ise   önün  rampaya  gelir  şekilde olur     ayak  işareti   sizi    giriş  yerini  gösterir   şekilde tasarlanmış  olur  çok  fazla  mesafe  kat etmeden giriş  yerine  varılır  derin  aramalarda kullanılan dedektörlere  burada gerek  duyulur.   yılan olan yerde  haç ve  balık olmaz   bu işaret literatürüne  aykırıdır   yakınlarda   bulursanız  birbirine  bağdaştırma  yapmayınız,      her işaret  kendine  öz  anlamlarla  donatılmış çözümü de    bağımsız bir şekilde  yapılmalıdır.   kabartma  yılan işaretleri  nadir bulunan işaretlerdir   burada  çok  fazla  büyük olmamak kaydıyla   kışın  akar  yazın  kurur  dere    aranmalıdır,   dere kenarına inip   yine kışın  suyun  altında kalır  yazın   dışarıya  çıkar   farklı  taş   yapısı olan kayalara  bakılmalıdır   bu  kayalarda  işaret olmaz   kayanın  direk  altına  bakılır…  yılan işareti çözüm   yöntem ve tekniklerinde   anlama,  mantık yürütme,  işaretle  konuşma,  kendini  gömen kişinin yerine koyarak konuşma,  gömüyü yapan medeniyet  kurallarına  uyarak  konuşma gibi  ince  ayrıntılara da  dikkat edilmesi  gerekir.     menderes. 

Diğer yorum: yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ? ikincisi dili dışardamı ? sonra üzerinde pulları var mı ? varsa pulu dolu olan var mı ? öncelikle yılanın boyunu tam olarak ölçün her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım, dili dışarıda ise  dere yatağı varsa dere yatağını takip edin dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın ve asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız . Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor .Üzerinde pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut kayalarda mağara veya oda var sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı , dolu odaya boş odadan sonra  girebiliyorsunuz . dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu , yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız. Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise  tehlike işaretidir. Altın gömüsü olup  üzerine zehir dökülmüştür. Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.

YILAN  İŞARETLERİ DİKKATE ALINMASI GEREKENLER.

1- Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa mal o yılanın altındadır.

2- Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa para iki yerde vardır.

3- Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik olmalı.

5- Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma ve sırtı pullu ise tehlikeli olup mal tuzaklı olur.

6-  Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir.Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle dokunmayın.Mal ise kayanın kendisindedir.Kayayı yokladığınızda boşluk gelen yeri sert bi cisim le kırıp malı alabilirsiniz.

7- Yılan daire yaparsa parası kendisindedir.Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3 metre güney tarafındadır.

8- Yılan işaretlerinde değişik veya farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarı da temsil eder.
Bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.

9- Yılanın bir gözü kör ise kör olan gözün baktığı istikamette araştırma yapılır.

10- Yılanın ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.

11- Yılan ağzı açık kabartma yılan iki yere yönlendirilir ilki V mantığıyla ağzın derin kısmı ile uç kısmı arası
dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse küçük bir emanetin olduğunu ikinci bir alternatif olarak
yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç her 1 cm 1 adım olarak sayılarak geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.

12- Yılanda çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir..
Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir. Eğer dili dışarıdaysa ve 3cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır.
Dili dışarıda değilse kuyruk tarafından ölçülerek gidilecek
Kabartma olması her iki yılan arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.

13- Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.
Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan olduğunu hemen fark edersin. Bu durumda yılanı iyice incelersin Yılan düz mü kıvrımlı mı? Dili dışarıda mı ? Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi? veya bir tümseğe mi çıkıyor? Bu gibi vaziyetleri iyice incelenmelidir yorumu da ona göre yapılır. Hareket halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde olmayan çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır. Bu arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.

14- Yılan tehlikelidir ağzı açık mı kapalı mı yani dili dışarıda mı değil mi ağzı açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir burada kapalı mağara aramak gerekir.
Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir.
Bu işaretin malını da emanetini toprakta arayacağız.

15- Yılanın kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalbe benzer yükseltilmiş toprak bir alan yada kayalık bir alan aramalıyız.

16- Yılanın kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işaret vardır.Fakat her bir kıvrım duruş yönünün dilinin ağzının açık kapalı olmasının farklı anlamı vardır.Yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı?
Dili dışarıda mı ? Üzerinde pulları var mı? Varsa pulu dolu olan var mı?
Öncelikle yılanın boyunun tam olarak ölçün eğer yılanın arkasında bir yuvarlak işareti veya haç, put oyma yada kabartma varsa ki bu paranın en belirgin işaretidir. Her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım,ve baktığı yöne doğru yürüyün ve karşınıza gelecek taş yığını veya toprak yığınının altında araştırma araştırın. Eğer dere kenarında ise derenin kıvrım yaptığı yerde bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir.Batı tarafına mezara odaklı araştırmanızı yönlendirin.

17- Yılanın dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağı takip edilir dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada
taş yığınları olacak orayı kazın asıl mal değil ama hediyesinin bula bilirsiniz.Yani dili istikametinde,dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor. Üzerinde pul varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak beş pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs veya kayalarda mağara veye oda var
sadece birtanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı,dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz.Dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyor yılanın boyu ise asıl gömüyü gösteriyor çok dikkatli olmalısınız.Etrafında yılanın gireceği büyüklükte bir delik olmasının yılanın kabartması ve oymasının v.s bir çok şeyin önemi var diye biliyorum.

18- Eğer yılan kıvrılmış ve kafasının havaya kaldırmış ise baş kısmının istikametinde 200 m mesafeye kadar alan araştırılır ilerde bir su kaynağının çeşme
veye benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem sonucu neticeye ulaşılır ve rahatsız edilmemesi anlamındadır.

19- Eğer yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve kuyruğun uç kısmı bir çizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir odada demektir.

20- Kartal şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafında yakalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir.Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar. Yüksekten çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya çalışalım sonuç verecek mi yüksek bir noktada yılana benzer bi şey bulursanız bir ihtimal o yılana benzettiğiniz şeyin altında olabilir.

21- Oyma yılanlar uğraşmak çok zordur fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla Bizans’tır. Rumlar’dan da kalmadır fakat tehlike oranı yüksektir . Zehirli gazlar veya buna benzer kimyasallar parayı korumaya almış olabilir kabartma yılan,mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine resmedilmiştir. Her zaman para anlamına gelmeyebilir.

22- Eğer su yılanının su kenarında ve ya suyun içinde kayalarda resmedilmiş ise bu demek oluyor ki suyun içinde bir emanetin daha olduğunu bize anlatıyor.

Yılan işareti resimleri

imagesCAFS7I1V

snake1

balan-madhavan-massive-stone-carving-of-snake-head-chichen-itza-yucatan-mexico-north-america

800px-Echendra002

Post Written by

37 Cevap

 1. bahadır baha diyor ki:

  dere içinde oyma bir yılan gördüm yılanın yönü suyun akış yönünde. hemen sol tarafında 3 tas oyma var. tasların birbirine bağlantısı var. yılanın 1 metre arkasında sağ tarafında bariz bir kılıç var.kılıcın ucu derenin sağına doğru. hepsi oyma. ne anlam taşıyor bilgisi olan varmı.

 2. MendereS diyor ki:

  3 tane mezar var mezarlar asker yada şovalye olabilir. derenin ilersinde yılanın duruşu andıran kıvrımlar varmı ? forum sayfamıza konu açın diğer arkadaşlarla beraber ayrıntılı şekilde inceleyelim.

 3. rohat baba diyor ki:

  arkadaşlar benım gorduğum kızın başı var govdesı yok tam net deyıl ama sacları var belı yanı kız başi olduğu onunde daha onceakan bır su deresı varmış ve şimdı kurumuş 500 metre karşısında tumsek var bu benım numaram bılen anlayan varsa arasın her turlu guzelık yaparım sevgılı meslaktaşlarım

 4. rohat baba diyor ki:

  kızn resmı bır buyuk kaynın tam yakasın da ama kaya baya yuksek

 5. mehmet şah diyor ki:

  yılan figürü ama değişik. kayanın altından dışarı çıkıyor. 60 cm. 30 cm’si dışarda kaya üstünde 30 cm ise kaya altında kabartma bir figür. ağzı kapalı. yuvasını terkeden bir yılanı andırıyor.kayanın altına sur taşlarına benzer taşlarla minik bir suvar yapmışlardı. taşların dizilimi şüphe çekince çıkarıyorlar ve yılanın kaya altındaki devamını yeni görüyorlar. yardımcı olusanız çok sevinirim üstatlar.

 6. Bulent diyor ki:

  Arkadaslar bende de çift sarili yilan işareti var bana yardımcı olan varsa benimle iletişime gece bilirler

 7. iso diyor ki:

  arkadaşlar iki başlı yılan yanındada balık anlamı ne bilen var mı

 8. memati diyor ki:

  kaya üzerinde kabartma yılan ancak kafası kopmuş (kırılmış) karşısında güvercin resmi var , kaya yakada olup aşağıda dere yatağı var ve kaya batıya bakıyor.
  nedir ne değildir yardımcı olursanız sevinirim.

 9. boy diyor ki:

  kılıca sarılı biçimde yılan gördüm hafif oyma ıslak olmadıgı zaman asla görünmez ne olabilir bilgisi olan varmı

 10. MendereS diyor ki:

  Arkadaşlar sorularınızı forum sayfamızdan sormalısınız. forum sayfamıza giriş için tıklayın. http://www.definesohbeti.com/

 11. atakhan diyor ki:

  mağaranın gırış kapısınn üstünde yılann başı olup gövdesı mağarann kpısınn arka iç tarafanndadır ve kuyruğu aşağı doğrudur yılan iki kıvrımlıdır başı dereye bakıyor ağzı açıktır bu yılanın ne anlama geldıgını bılenler acele cevap verın

 12. ceyhun diyor ki:

  okunyanında oymalı yılan var okda yılanın kafasıda aynı tarafa bakıyor arkadaşlar ne anlama geliyor bi bagın

  yılan yılanı yutuyo yanında 3 ok işareti var bide el resmi var

 13. tanju diyor ki:

  beyler yıllar dır bu ısteyım lakın hıc buyle bır ısarete denk gelşmedım kız ve kafasının üstünde boş bir tepsi var ve de sagında ve solunda hac işareti acıklık getırmek ısteyen varsa buyursun d.bakır

 14. ishak diyor ki:

  arkadaşlar kıvrılmış yılan ağzı açık 20 cm altında asker tırmanmakta tam techizatlı. yılan saldırıyor. kabartma

 15. ishak diyor ki:

  arkadaşlar. mağaranın tavan’ında simit yılan kartal saldırmış halinde ikisinin üatünde de çarpı var foto var

 16. fırat diyor ki:

  arkadaşlar taşın üstüne u dönüşü yapmış işaret var dönüş yaptığı yönde 3 tane delik var ve yakınında mezar ve kuyu var yorumlarınızı bekliyorum

 17. fırat diyor ki:

  yılan işaretidir

 18. zahir diyor ki:

  Slm arkadaslar bende yilan isareti var bir tas uzerinde 2 adet kabartmaa yilan var yilanlar ikiside yanyana yilanlarin iskametinde 75 metre mesafede 1
  Metre yuksekligide yuvarlak tastan yapilmis yilan kavasi var ama iki guzu delik agzi kapali bilg bilgisi olan yorum yapsiin slm

 19. epy diyor ki:

  değerli arkadaşlar yılan çizim ve kabartma işaretlerinizde çok daha açıklamalı olarak forum sayfasındaki yapılan yorumları değerlendirerek bulmuş olduğunuz figürlerle sizlere çok daha fazla yardımcı olan profösyonel arkadaşlar http://www.definesohbeti.com sayfasında sizlere açıklamalı yanıtlar veriyor..sizlere verilebilecek en sağlıklı yorumlar figürlerin şekil yön adet ve duruş pozisyonları çok önemli olduğu için bu sayfada görebileceğinizi özellikle sadece bu sitenin takipcisi olarak sizlere öneriyorum.ayrıca resimli işaretlere de yapılan yorumlarda görsel olarak çok faydalanacağınızı biliyorum.aradıklarınıza ulaşmanız dileklerimle .unutmayın boş bilgi bedeni yorar.

 20. furkan diyor ki:

  slm oyma yılan resımde varmı mal acaba iki yılanın resmı yanyana başları aşağya doğru eyık ne ney yılaana benzıyor uzakta insan sankı gecek yıllan dıye daşa yaklaşamıyor ama bu işarete bır şey cıkarmı ve nasıl yardımcı olacaksınız bana tekrar söylım oyma dır işaret

 21. mert diyor ki:

  bir yılan gördöm küçük bir mağaranın içinde içeriye ancak kafanı omuzlarına kadar soka bilirsın hemen altında su birikimi var bir leğene kadar su yeri güneş vrduğu zaman yılanın resmi suda belli oliyor sanki yılan suyun içinda ama kafanı kaldırdığın zaman ensen deyecek ve kabartmadır ağzı açık yılan iki kere kıvramış kavası suya duğru bakar . bunun anlamı nedır kesin bu konuda bilgisi olan varsa meil atsın

 22. adsız diyor ki:

  arkadaşlar kuyruguda baş olup bir birine bakan yılan ne anlamagelir

 23. defineci diyor ki:

  mrb arkadaşlar benim gördüğüm yılan figürü çok karışık hiç anlam veremedim üç tane yılan kayanın üzerinde biri kabartmalı diğeri yanında oyma biride altında uzun ince kıvrılarak başı mağaraya benzer bir deliğe girmiş orada da bir kaç tane mağara var karşısında da 400 500 mt.ilerde mezarlar var bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar

 24. cengiz diyor ki:

  karslıyım elimde anlatılamayacak duzeyde guzel işaretler var

 25. davut diyor ki:

  Slm aleykum arkadaslar iki dere arasinda taşin uzerinde 4 sira yazi var tabi neyce oldugunu bilmiyorum yazinin sol basinda acik yilan sag basinda kaplumbagaya benzer bir oyma var tabi butun bunlar oyma yazi ve yazinin ust kisminda hilal isareti var bilen varsa yardimci olsun arkadaslar lutfen…

 26. yengec diyor ki:

  slm..mrb..arkadaşlar.kaplumbag ayakları aslandan üstünde yılan var…ne anlama gelir görüşlerinizi beklerim yılmadır bunlar 40 ton büyüklügünde.. saygılarımna,,,

 27. kara kara diyor ki:

  arkadaşlar kaya toplulugu içinde bir kayada kıvrımlı kabartama değil bir yılan işareti aynı kayada kuyrugunun yanında kalp ve kare şeklinde oyma var ve bu kayalar kıvrımlı derenin bitiği yerde yardımcı olurmusunuz…

  • yasin65 diyor ki:

   arkadaslar yılan ısaretı uzmanıyım ınan bak vanda olan gelsın malı bulmadıysak adam gelsın bızı gomsun okadar acık soyluyorum

 28. buro diyor ki:

  arkadaşlar bana yardımcı olabilecek bilgili bi arkadaş arıyorum.kendine bu konuda güvenen bi arkadaş varsa ona resim atabilirim onun üzerinen yorumda bulunabilir

 29. mustafa diyor ki:

  SLM BENDE ÇOK SAYIDA İŞARET VE FİGUR VARDIR YILAN CIVCIVLİ TAVUK KAPLUMBAĞA AKREP BALTALI HAÇLAR VS İLGİLENEN VA
  RSA BEKLERİM

 30. hakan diyor ki:

  arkadaslar ben bir yılan yuvarlak yani toplanmıs hali ama yılan basını gövdenin altına koymus ben altını üsten kazdım 2 buyuk düz kaya cıktı

 31. abbs diyor ki:

  Arkadaslar kare tasin uzerinde irbik ibrin hemen altinda legen ve yilan ve ortasi daire kemer isareti var hepside kare tasin ustunde ne anlama geliyor acaba bilgisi olan varmi?

Cevap Yaz