Yılan Define İşareti

Definecilikte Yılan işareti: Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir.ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır.açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur.burada gördüğümüz yılan tırmanan yılan.bununda boy ölçüsü gereklidir.yürümekte olduğu istikamet emanet yönüdür.diğer yılanlar kayada veya toprakta olabilir.bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir. işaretlerde ve özellikle yılanlarda tam yer belirlemesi yapamayız.bunun sebebi ise kesinlikle bilgiyi saklamak şeklinde algılanmamalıdır.yılan işaretlerinin o kadar çok geniş bir ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif okuyucuyu kesinlikle yanıltır. tabi ki şöyle diyelim yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir.öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim.yılanın ağzı açık gibi görünüyor. emanetini arkasında ara.birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.

19321- Çöreklenmiş yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer önemlidir.ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir.çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..

2- Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: emaneti içinde yada yanındadır.kuyruk kısmı önem arz eder. mutlak bir yön verilmiştir.baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.

y_l

 

3-Birbirine sarılı öpüşen yılan: bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız.en planlı gömülen paralardır.gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. çevresinde bir yerdedir.takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır…

4-Direğe sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır.buda son işaretini arayan bir nişandır.sarkan kuyruk yönü önemlidir.ölçülecek son noktayı tespit edilerek emanet orada aranacaktır.yani aranacak uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.

Bir yorum daha:  Yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmış.asıl urartulara aittir.sonradan roma İskender   bizans  hatta son dönemde ermenilerde kullanmışlar.oyma yılan bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır.fakat sonuç itibariyle b fark yoktur.yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir.yada patika yolları gösterir.yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştir. yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp bir teneke böyle bir şey düşünmeyin. mezardır .artık  mezardan ne çıkarsa bahtınıza.tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı.tabi bunların bazı hesapları da var.zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur. yılanlar ağzı kapalıysa mezar topraktadır. ağız açık ise kaya mezarıdır ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.

Başka bir yorum daha:  yılan işaretleri  ciddi  tılsım işaretidir,    gömüyü kötülüklerden korumak için  yapılmış işarettir,   çözüme başlamadan önce yılan iyi  etüd   edilmeli,   yılanın kaç boğum olduğu,   dili olup  olmadığı,    diğerlerine   göre   fazla  bombey yapan   kıvrımı,   toplam boy uzunluğu,   oyma  veya kabartma olması, yakındaki  akar  suya bakıp  bakmadığı,   yanında başka işaretler olup olmadığı,  ve buna benzer bir çok   ince ayrıntılar dikkate alınıp  çözüme başlanmalıdır,   yılan ana kayaların  bol olduğu yerde ise  giriş  aranmalı  dereye   sallanır  şekilde  aşağı   doğru  sarkıp     giriş olup  olmadığı kontrol edilmelidir,   yılan    karşısına iyi  bakılmalı,  karşı taraf   rampa   yapar  şekildeyse  20 –  50  metre mesafe kat edip  araştırma  yapılmalıdır,    yılan işareti çözümüne   başlayan kimsenin yanında mutlaka  pergel olmalıdır   yanındaki  yuvarlaklar  ve  yılanın  kafası   pergel ile  bakılıp    dışa  taşkın olan  taraflar  dikkate  alınmalıdır.  öpüşen  yılanlar  eşlerin birlikte  gömüldüğüne işarettir  burada  değerli 2  mezar olduğunu   bu mezarlarda  yüklü miktarda   değerli  eşya olduğunu   anlatır.  yanında  ayak izi olan  yılanın   yönü  doğuya  bakar ise   önün  rampaya  gelir  şekilde olur     ayak  işareti   sizi    giriş  yerini  gösterir   şekilde tasarlanmış  olur  çok  fazla  mesafe  kat etmeden giriş  yerine  varılır  derin  aramalarda kullanılan dedektörlere  burada gerek  duyulur.   yılan olan yerde  haç ve  balık olmaz   bu işaret literatürüne  aykırıdır   yakınlarda   bulursanız  birbirine  bağdaştırma  yapmayınız,      her işaret  kendine  öz  anlamlarla  donatılmış çözümü de    bağımsız bir şekilde  yapılmalıdır.   kabartma  yılan işaretleri  nadir bulunan işaretlerdir   burada  çok  fazla  büyük olmamak kaydıyla   kışın  akar  yazın  kurur  dere    aranmalıdır,   dere kenarına inip   yine kışın  suyun  altında kalır  yazın   dışarıya  çıkar   farklı  taş   yapısı olan kayalara  bakılmalıdır   bu  kayalarda  işaret olmaz   kayanın  direk  altına  bakılır…  yılan işareti çözüm   yöntem ve tekniklerinde   anlama,  mantık yürütme,  işaretle  konuşma,  kendini  gömen kişinin yerine koyarak konuşma,  gömüyü yapan medeniyet  kurallarına  uyarak  konuşma gibi  ince  ayrıntılara da  dikkat edilmesi  gerekir.     menderes.

Diğer yorum: yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ? ikincisi dili dışardamı ? sonra üzerinde pulları var mı ? varsa pulu dolu olan var mı ? öncelikle yılanın boyunu tam olarak ölçün her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım, dili dışarıda ise  dere yatağı varsa dere yatağını takip edin dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın ve asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız . Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor .Üzerinde pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut kayalarda mağara veya oda var sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı , dolu odaya boş odadan sonra  girebiliyorsunuz . dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu , yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız. Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise  tehlike işaretidir. Altın gömüsü olup  üzerine zehir dökülmüştür. Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.

YILAN  İŞARETLERİ DİKKATE ALINMASI GEREKENLER.

1- Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa mal o yılanın altındadır.

2- Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa para iki yerde vardır.

3- Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik olmalı.

5- Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma ve sırtı pullu ise tehlikeli olup mal tuzaklı olur.

6-  Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir.Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle dokunmayın.Mal ise kayanın kendisindedir.Kayayı yokladığınızda boşluk gelen yeri sert bi cisim le kırıp malı alabilirsiniz.

7- Yılan daire yaparsa parası kendisindedir.Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3 metre güney tarafındadır.

8- Yılan işaretlerinde değişik veya farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarı da temsil eder.
Bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.

9- Yılanın bir gözü kör ise kör olan gözün baktığı istikamette araştırma yapılır.

10- Yılanın ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.

11- Yılan ağzı açık kabartma yılan iki yere yönlendirilir ilki V mantığıyla ağzın derin kısmı ile uç kısmı arası
dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse küçük bir emanetin olduğunu ikinci bir alternatif olarak
yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç her 1 cm 1 adım olarak sayılarak geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.

12- Yılanda çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir..
Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir. Eğer dili dışarıdaysa ve 3cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır.
Dili dışarıda değilse kuyruk tarafından ölçülerek gidilecek
Kabartma olması her iki yılan arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.

13- Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.
Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan olduğunu hemen fark edersin. Bu durumda yılanı iyice incelersin Yılan düz mü kıvrımlı mı? Dili dışarıda mı ? Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi? veya bir tümseğe mi çıkıyor? Bu gibi vaziyetleri iyice incelenmelidir yorumu da ona göre yapılır. Hareket halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde olmayan çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır. Bu arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.

14- Yılan tehlikelidir ağzı açık mı kapalı mı yani dili dışarıda mı değil mi ağzı açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir burada kapalı mağara aramak gerekir.
Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir.
Bu işaretin malını da emanetini toprakta arayacağız.

15- Yılanın kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalbe benzer yükseltilmiş toprak bir alan yada kayalık bir alan aramalıyız.

16- Yılanın kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işaret vardır.Fakat her bir kıvrım duruş yönünün dilinin ağzının açık kapalı olmasının farklı anlamı vardır.Yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı?
Dili dışarıda mı ? Üzerinde pulları var mı? Varsa pulu dolu olan var mı?
Öncelikle yılanın boyunun tam olarak ölçün eğer yılanın arkasında bir yuvarlak işareti veya haç, put oyma yada kabartma varsa ki bu paranın en belirgin işaretidir. Her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım,ve baktığı yöne doğru yürüyün ve karşınıza gelecek taş yığını veya toprak yığınının altında araştırma araştırın. Eğer dere kenarında ise derenin kıvrım yaptığı yerde bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir.Batı tarafına mezara odaklı araştırmanızı yönlendirin.

17- Yılanın dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağı takip edilir dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada
taş yığınları olacak orayı kazın asıl mal değil ama hediyesinin bula bilirsiniz.Yani dili istikametinde,dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor. Üzerinde pul varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak beş pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs veya kayalarda mağara veye oda var
sadece birtanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı,dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz.Dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyor yılanın boyu ise asıl gömüyü gösteriyor çok dikkatli olmalısınız.Etrafında yılanın gireceği büyüklükte bir delik olmasının yılanın kabartması ve oymasının v.s bir çok şeyin önemi var diye biliyorum.

18- Eğer yılan kıvrılmış ve kafasının havaya kaldırmış ise baş kısmının istikametinde 200 m mesafeye kadar alan araştırılır ilerde bir su kaynağının çeşme
veye benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem sonucu neticeye ulaşılır ve rahatsız edilmemesi anlamındadır.

19- Eğer yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve kuyruğun uç kısmı bir çizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir odada demektir.

20- Kartal şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafında yakalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir.Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar. Yüksekten çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya çalışalım sonuç verecek mi yüksek bir noktada yılana benzer bi şey bulursanız bir ihtimal o yılana benzettiğiniz şeyin altında olabilir.

21- Oyma yılanlar uğraşmak çok zordur fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla Bizans’tır. Rumlar’dan da kalmadır fakat tehlike oranı yüksektir . Zehirli gazlar veya buna benzer kimyasallar parayı korumaya almış olabilir kabartma yılan,mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine resmedilmiştir. Her zaman para anlamına gelmeyebilir.

22- Eğer su yılanının su kenarında ve ya suyun içinde kayalarda resmedilmiş ise bu demek oluyor ki suyun içinde bir emanetin daha olduğunu bize anlatıyor.

Yılan işareti resimleri

imagesCAFS7I1V

snake1

800px-Echendra002
Define İşaretleri ve Anlamları, Yılan İşaretleri kategorisine gönderildi
One comment on “Yılan Define İşareti
  1. Karkentli diyor ki:

    Mrb bende bi yilan işareti var resmini atsam yardımcı olurmusunuz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Kategoriler