HOŞGELDİNİZ 27 Ekim 2016

Yuvarlak Oymalar ve Mezarları

Yuvarlak oymalar’dan bulunmuş bir mezar örneği ile başlayalım.

yuvarlak oymaYuvarlak oymanın yakınında mezar olduğunu görüyoruz unutmayalım mezarlar bir tane Bu düzenli oymaların bazılarından zemin altı ve lahit mezarların çıktığı sıkça görülmektedir. Bu konuya özen gösterilmesi gerekir. Anadolu’da en çok sık rastlanılan bir figürdür. Bütün sonuçları mezardır mezarı ifade eder. Aynı benzerleri doğal olarak bulunmaktadır. Farkı düzgün bir işçiliğin olmasıdır.

Yuvarlak oymalar aslında mezara ait birer ufak sunaklardır, bunların içine su, yemek konulur, içine yağ dökülüp yakılır. Bu şekilde ölen kişiye ikramlardan bulunulur. Günümüz mezarlıkları da aynı değil midir? Mezarlığa uğradığımızda hemen mezara su dökeriz, mermerden yapılmış lahitlerin üzerindeki yuvarlak oymalara kare dikdörtgen şeklinde yapılmış suluklara su doldururuz, buğday bulgur gibi yiyecekler atarız buna da ne deriz ölünün hayrına kuşlar yesin, içsin sevap olsun  geleneğimizin işte kökeni bu yuvarlak taş sunaklardan gelmektedir.

Mezarı bu oymaların uzağından aramıyoruz örneğimizden gösterdiğimiz  gibi hemen yakın mesafe içerisindedir.  Oymalar tek olabilir ancak mezarlar hiç bir zaman tek olmazlar. Mezarlar yerleşim alanına yakın ve uygun bir yerde bulunurlar. Yerleşim yeri yoksa mezar yok  diyemeyiz,   Mezar varsa yerleşim yeri de vardır, yerleşim yeri varsa mezarda vardır, ikisi bir birini tamamlayan unsurlardır.

Bu oymalar’dan dikkat edilecek unsur oymalarda’ki kalitedir.
Kalite işçilik ne kadar fazla ve iyi ise bizi de aynı şekilde kaliteli mezar hediyelerine ulaştırır. Kalite yoksa uğraşmıyoruz. Kaslarını vücutlarını geliştirmek isteyenler uğraşsınlar…  Oyma işaretlerimiz  aşağıdaki örnekler gibi olmalıdır. Bol örnek verdik ki konu iyi anlaşılsın. Yuvarlak Oyma Örneği Yuvarlak oymaların hepsinin de anlamı çevresinden mezar olduğudur. Anadolu’da en çok rastlanılan bir nişanedir. Bu nedenle bizim önerimiz kaliteli iri işçiliği güzel olan yuvarlak oymalar’dır. Şimdi Aşağıdaki resimlerle Yuvarlak oyma ve yakınındaki mezarı göreceğiz. Oyma işaretimiz  kaliteli olduğundan Mezarında kalitesi artmaktadır…

Dikkat : Kaliteli yüzey bulguları her şeydir. kalite yoksa uğraşmıyoruz çünkü uğraşımızın sonucu kocaman bir hiç olacaktır. Oyma  işaretimiz  kaliteli, ancak farklı bir oyma üzerinde kanal var yada çentik Bu kanalın olduğu yönde arazi yüzeyine baktığımızda, araştırdığımızda karşımıza yine mezar çıkmaktadır.

Yuvarlak oymalar:
Her oymanın bir mezarı vardı mezar oymanın 5 mt çevresinde araştırılır.genel olarak boş çıkabilir. Eğer bir büyük oyma var ve etrafında küçük oymalar var ise büyük oyma ile küçük oyma arası ölçülür. her ölçülen santimetre 1 adım var sayılarak küçük oyma istikametine gidilir. aranılan mezar oradadır. küçük ve derin olmayan oymalar mezar büyük oymalarda mahsen işareti mesela bu konudaki oyma küçük ama derin bu burada mezar odası olduğu anlamında bu şekilde
biraz daha derin olursa anlamı biraz daha değişebilir mesela kuyu oymadaki derinlikler hedefin derinliğini verebilir.

1. Küçük oymalar: Küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamını verir.

Bu oyuk yakınlarında aynı kaya üzerinde bir ok yada bir çizgi
olması sizin arayacağınız mezarın yönünü bulmanıza yardımcı olur. Hele
yakınlarında bir haç yada x varsa kesin mezardır.

2. Büyük oymalar: Büyük oymalar genelde 1-3-5 gibi tek sayılarla ifade edilir. Bunlar kuyu manasına gelebileceği gibi mezar işareti olarak’ta yorumlanabilir.

3. Karışık oyuklar: Hem küçük hem büyük oyukların olduğu kayalıklarda aile mezarlığı yada genel mezarlık alan anlatılmaktadır.

4. Zemine dik oymalar: Zemine dik yani duvar tabirine yakın kayalıklardaki zemine düz değilde
sanki bir ufak göz gibi duran oymalar mağara işaretidir. Bu işaretlerde oymaya 1-2 metre sağ veya sol tarafında kapalı duran gerçek mağara vardır.

Yuvarlak oymalar bariz mezar işaretlerindendir….. büyüklüğüne ve çokluğuna göre değişir…. yuvarlak oyma 10 cm den büyük ise O yuvarlak oymanın aynı zamanda sunak içinde kullanılmış olur ki; içerisine tören(ayin) ler için yağ konulup yakılması veya yiyecek konup kutsanması gibi inançlarını gerçekleştirirler….

Yuvarlak oymanın çözümüne gelince değişkendir…. Aynı bölgede de olsa bazen hemen yanı başında dır altındadır, bazende 50 metre ilerisindedir…mezar yönlerini her zaman için kuzey haricinde güneşin her zaman gördüğü yönlere; doğu, batı, güney, taraflarına bakan taraflara yapılmıştır… yine yuvarlak oyma O bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak bazen kaya oyuklarından mezar yapılmıştır , bazende zemin altı dediğimiz alt yanlar ve üst kapaktan olursan blok sistemi bir mezar yapılmıştır….yuvarlak oymanın bulunduğu arazi yüzeyini incelediğimiz zaman genel olarak arazi yüzeyi bozulmamışsa, mezarın olduğu yeri tespitimizde kolay olur…. oymalar bildiğimiz gibi bir sunaktır, ölüye bir takım hediyelerin konulduğu yerdir. Bu hediyelerin mezar içine kadar gitmesini sağlamak için yuvarlak oymaya mezar içine kadar kanal açılmış, bazı bölgelerde mezarın üstünde bazı bölgelerde yan tarafta gibi bir çok örnekler vardır. yerine, şartlarına , coğrafi durumuna göre, tıraşlanmış düzeltilmiş kayalar yüzeyine, veya tıraşlanmış düzeltilmiş kayaların toprakla birleştiği yerlerine, veya toprak yüzeyinde, tümseklerin, çukurların, otların diğer yerlere nazaran kel gibi bir görünüm alması , kuru kalması, yine otların diğer yerlere nazaran daha koyu, diplerinin kalın ve uzun olması gibi emareler mezarı ele veren unsurlardandır.. Kaya damgaları mutlaka bize bir şey söylüyordur, yapım amacıda bu olmalı,Yapılan tüm şekiller;

Yılan, K. Ayı, B. Ayı =polaris, Pegasus,
Kaplumbağa,Akrep,Aslan,Avcı,Kartal,Domuz,Keçi,Köpek,Kupa,Kılıç,Balta, Baston,Deve,Dirgen,El,Eğer,İbrik,Geyik,Karaca, Salyangoz, Topal ayı,Güvercin,Tavus,Doğan,Şahin,Zincir,Çarık,
Çiçek,Gül,Papatya,Hamile kadın,Çıplakkadın,Üzüm,Üçgen,Tabanca, Tüfek,Kertenkele, Güneş,Boğa,Koç, Ejderha, Balık, Tavuk, Kuğu, Haç, Ayak, ok, W, V, L, oymalar vs.)
hepsi yıldız sisteminde bir sıra ile bulunan ve yönleri ana yolları gösteren bir sistemdir. Bunları bilmeden Definenin yerini bulmazsınız. Ancak resimleri, heykelleri işaretleri tahrip eder zarar verirsiniz. Formlarda dolaşan ve kopyala yapıştır ile yapılmış hep aynı şeyler. Şekillerin yorumları. Arkadaşlar yapılan bir çok tanımlar ve hesaplamaların çoğunun gerçekle alakası yok.

Çünkü neden?
Arazide İşaretin boyutunu görmeden hiçbir şey söylememek gerekir. Yani bir pegasusu adam öyle bir yapmış ki 10 m yükseklikte, Bir kartalın büyüklüğü 2 cm. baktığı yön 15 metre ilerisi. yani Büyük ayı ters durabiliyor. Bazen Tarlaya bakıyorsun 4 tane taş yamuk şeklinde ve kuyruk kısmını orada duran ağaca vermiş. Bir yol aslanın kuyruğu olabiliyor. Ve bir Kaplumbağa 1 cm den alında 20 metrelik olanını bile görmek mümkün.İşaretleri görmek ve ona göre adımlamak (Ölçmek) ve orantılamak gerekir. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. Anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. Ancak her kaya damgası da define için değildir. Direkt gömünün işareti . Eski adamların kafası sizinkiler gibi çok iyi çalışıyormuş,

her yuvarlak oymalar bazen bir mezarı ifade eder bu oymalar bazen yakındaki bir yığma
tepeyi de tümülüsüde ifade eder. öyle çoğu yerde anlatıldığı gibi de yok yakınında bir dere olacak yok derelerin birleştiği çatak yeri olacak yok derenin kıvrımı olacak bir son işaretin olduğu yerden uzakta hiç bir şey  bütün olmayabilir, her şey işaret merkezi olacak şekilde 50 m2 alanı asla geçmez .Genelde bütün işaretler bir üçgeni meydana getirirler. Yukarıda bir açılmış mezar örneğinde olduğu gibi nerede mesafe 50 m2 de bile değil hemen aynı taş üzerinde yüzey mezarı olarak açılmış yerdeki gibi bir
işareti gördüğümüz zaman ilk yapacağımız iş o işaretin yapıldığı yerdeki kaya gurubunun bir mezara bir gömüye müsait olup olmadığına bakmak incelemek olmalıdır.Eğer müsaitse ilk olarak orada işlem yapmanın gerekliliğidir. işaret i gördük işaret olan yeri inceden inceye inceledik  kovuk oyuk mağara in
benzeri bir yer var mı .? kayada rutubetlenme ısı farklılığından oluşmuş kararmalar oluşmuş mu. Kayanın üzerindeki veya altındaki oyuk alandan delik alandan küf kokusu mahzen kokusu gibi ağır koku geliyor mu .? Bunlar araştırılır. Daha sonra işaret olan yerin üzerine çıkma imkanı varsa çıkılır ve buradan 4 yönümüzün 50 m2 lik alanı gözlemlenir.Burada arazide insan eliyle değiştirilmiş bir alanın taş kümesinin duvar benzeri bir çevirmenin toprak olan arazi yapısında çökme yapmış bir alanın olmadığına arazinin ot ve bitki yapısında farklılıklara bakılır.Otlar kısamı diğerlerine nazaran daha erken sararmış mı yoksa hiç ot bitmemiş mi Kayalık alanlarda zeminden yukarıda açılan oda mezarlarda iç kısmın güneş ışınlarının oda duvarına vurması iç kısmının da boş olması nedeni ile içerisinin aşırı ısınması nedeniyle kaya üzerinde yosunlaşma olmadığından diğer yerlere göre daha farklı renklilik arz eder.Daha sonra diğer yerler de araştırmaya yönlenilmelidir. yukarıdaki resimde yuvarlak içine oyulmuş bir yuvarlak daha gürünüyor ve sağ üstte bir kanal var yön veren işaret   görünür.

60 mt sonra bu kanal bulunmuş işaretin yön verdiği yerinde ve kanala su dökülüyor suyun aktığı istikamete araştırılıyor kanalın boyu 1 mt, ve suyun aktığı yönde 100 ileride çift ayak oymasına rastlanıyor,,

buda
çift ayağın oyma işareti ve dikkat edilirse yürümeye devam ediyor ayak
izi buda malın olduğu yerin o yönde ilerlerde olduğuna işaret burada
bir konuyu dikkat edilmiş öndeki ayak ucuyla arkadaki ayak topuğun
arasının ölçüsü alınmış 62 cm gelmiş ve 62 mt ileride dereye doğru inen
oyuk bulunmuş ,,ve oyuk horosanla sıvalı kayaya oyulmuş gizli bölmeyi
göstermiş ,,

Yorumlar

 1. altay demir diyor ki:

  Mrb bana ulaşabilirmisiniz 3 tane yuvarlak oyma var yan yana size göstermek istiyorum altaydmr.

 2. SENCER diyor ki:

  YUVARLAK OYMALAR MEZAR ANLAMINA GELİR…COKLU YUVARLAK OYMA ORDA BİRDEN FAZLA MEZAR OLDUGUNA YORUMLANIR.. CÖZÜMÜ İSE CEVRE COK İİ GÖZLEMLENİR… BAŞTA İLK GÖZLEMNENECEK MEZARIN COK UZAKTA OLMAMASIDIR YAKIN CEVREDE COKME VARMI BAKILIR..VAR İSE ALTINA BAKILIR BİRDE OYUKLARIN CEVRESİNDE SU KANALI VARMI GÖZLENİR VARSA SU DÖKÜLÜR SUYUN AKTIGI YER ACILIR BAKILIR VE UNUTULMAMALIDIRKİ O İŞARETLERİ VE OYMALARIDA YAPANLAR İNSAN VE ZAMANIN ŞARTLARINIDA GÖZÜNE ALIP MALARINI VE DEFİNLERİNİDE SAKLADIKLARINI HİÇ UNUTMADAN KENDİMİZE ARAZİDE ŞU SORUYU SORALIM SEN OLSAYDIN NEREYE SAKLARDIN LÜTFEN BİLMEDİGİMİZ BİR İŞARET GÖRDÜGÜMÜZDE YOK ETMEYELİM UNUTMAYALIMKİ TARİH KULTUR İNSANLIGI TANIMLAR..

 3. reep diyor ki:

  benımde ona ben zer bır ısartım var cevap nasıl gonderılır

 4. Mehmet ışık diyor ki:

  Merhaba 1 kayada kare oyma var içine 1 yaşındaki cocugucoçugu koysan sığar kare oyma nın içinde sağ köşesinde yuvarlak oyma var anlamı nedir yardımcı olurmusunuz

 5. Volkan diyor ki:

  Uç yuvarlak bir kare ve aşağıya inen uzun bi kanal var ne anlama geliyr

 6. Erkan diyor ki:

  V işareti karşısında tepsi işareti neyi ifade eder

  1. Ferdi diyor ki:

   V isaretinin ucunun gösterdigi yönün tersine git fazla uzakta olmamali gömü

  2. Enes diyor ki:

   V işaretinin iki Catalini ölç (cm) uzun hangisi ve kaç cm ise olarak büyük adım git =ise iki çatal arasını ölç birleştikleri yöne doğru git

 7. mehmet ali diyor ki:

  duvarla çevirik oda içinde iki tane yanyana oyuk var ve 10 mtr karşısında kare oyuk var hemem sağında oluklu dibek taşı var ne anlama geliyor hocalarımdan yorum bkliyrm

 8. Fredi diyor ki:

  S.a genis magarada sirali 15×6 =90 oyma isareti var sag yuzdeki oymalar biraz genis .. Ve tam ust katinda kaya kapali kapi.kapiya 200 metre 2li araba izi gibi kaya. Oyulmus. Kapinin solunda 3 parmakli ayak isareti … UstLar yorum. Volcan gomusumu yoksa mezarmi.

 9. Murat diyor ki:

  Mrb bi el işareti buldum beş parmagıda var eksıksız yanlız baş parmagından yuzuk parmagına kadar ters V seklınde cızgı var yanlıs bu cızgı serce parmagının ustune gelmıyor serce parmagı dısarda kalıyor bu arada sol el bana yardım edebılırmısınız yada bosmudur

 10. Hidayet diyor ki:

  S.a kaya üzerinde 50.60 cm derinlikte 10 cm çapında bir delik var ve kapak görünümlü bir parça ne yapmam gerekiyor dolumu dur yoksa boşmu

  1. meraklı diyor ki:

   s.a çok yamaç bir tarlanın üst başında eski küp parçaları çıkıyor toprak zemini kil toprak ve buyuk yerli kayalar var ve kayalar üzerinde büyük oyuklar var 6 tane farklı kayada aynı sekilde arazı kapalı çalılık ne yapmalıyım bir fikir verebilecek .?

Yorum Yaz